ENGLISH INFO


Fra serien Lumps

Morten Torgersrud: Lumps

21.11.2014 - 31.12.2014

Morten Torgersrud tar utgangspunkt i det nordlige landskapet i sine fotografier, men på en ganske annen måte enn det vi er vant til fra romantiserende avbildninger herfra. Prosjektene hans kan på samme tid ses som en fortsettelse og en kritikk av det å konstruere nasjonal og lokal identitet gjennom bilder. Hos Torgersrud er de lokale kjennetegnene som oftest fraværende; igjen står et landskap som er både spesifikt og allmenngyldig på samme tid.

Les merMorten Torgersrud: Lumps

In his photographs, Morten Torgersrud uses the northern landscape as a starting point, but in quite a different way from that of the romanticized images that we are used to. His projects can been viewed both as a continuation and a critique of the construction of a national identity through images. In Torgersrud's pictures, the local characteristics are often absent; what is left is a landscape which is simultaneously specific and universal.

Read more

 

Stillbilde fra filmen

Karianne Stensland: Det er botn i Vestfjorden

21.11.2014 - 31.12.2014

Olje, fisk, forfall og vekst står sentralt i kortfilmen "Det er botn i Vestfjorden" som vises i kunstnersenterets black box.

 En varm sommerdag krysser Karianne Stensland Vestfjorden i robåt. Turen fra Steigen til Lofoten tar seks timer. I løpet av roturen blir Stensland konfrontert med en engstelse for dypet, livet i havet, seismikk og det å leve i et av verdens rikeste land.

Les merKarianne Stensland: There´s ground in the Vestfjord

Oil, fish, decay and growth are central elements in the new short film by Karianne Stensland. A warm summer day Stensland is crossing the Vestfjord in a rowing boat. The journey from Steigen to Lofoten takes six hours. In the course of rowing Stensland is confronted with an anxiety about the depth, the marine life, seismology and the state of living in one of the richest country in the world.

Read more