ENGLISH INFO


Arbeid med collage. Alle foto: Maria Gradin

DKS-prosjekt i anledning grunnlovsjubileet

NNKS får mange henvendelser fra skoler som ønsker hjelp til å iverksette kunstprosjekt med ulike tema. I år er grunnlovsjubileet en gjenganger. Denne gang er det Maria Gradin som har vært på Hamarøy Sentralskole og gjort et prosjekt med en grundig forberedt ungdomsskole.

Les mer

«12 falsa ark» Grunnlovsmarkering med nordnorske kunstnere

10.05.2014 - 01.06.2014

Til utstillingen «12 falsa ark» har nordnorske kunstnere blitt invitert til å sende inn ett arbeid hver til en stor mønstring ved NNKS i anledning Grunnlovsjubileet. Tittelen henspiller på antall ark i det originale grunnlovsdokumentet. Med utstillingen ønsker vi å la et mangfold av kunstneriske «stemmer» få ytre seg gjennom sitt visuelle språk. Dette blir en måte å feire både ytringsfriheten og demokratiet. Samtidig åpnes muligheten opp for å kommentere kunstens og landsdelens posisjon sett i forhold til det vi feirer i år.

Les mer