ENGLISH INFO


Fra foto-serien Et rikt indre liv av Trygve Luktvasslimo

To kunstprosjekter under Petter Dass-dagene


Nordnorsk kunstnersenter bidrar med to kunstprosjekt under Petter Dass-dagene i år, der til sammen fire kunstnere er representert: Elisabet Alsos Strand (Mo i Rana), Randi Annie Strand (Ytre Namdal/Oslo), Trygve Luktvasslimo (Vefsn) og Fredrik Strid (Stockholm). Prosjektene er med på å gi liv til noen av de gamle bygningene på Alstahaug-tunet, og forholder seg begge til det overordnede tema for årets festival: Du skal ikke ha andre guder enn MEG.

Les mer


Foto: Marte Gjærde

Åsil Bøthun: Objects, pursuits and aspirations

13.06.2014 - 10.08.2014

Åsil Bøthun har de siste årene jobbet med illusjonistiske imitasjoner av velkjente objekter. Arbeidene er laget av papir, lim, sparkel, papp, pigmenter og lakk, men illuderer andre materialer som silke, lær, gummi, tre og metall. Bøthuns mesterlig håndverk kan skape en forvirring hos den som ser på: Noe som i utgangspunktet oppleves som velkjent og familiært, fremstår som fremmed i det illusjonen brister på nært hold.

Les merÅsil Bøthun: Objects, pursuits and aspirations

Åsil Bøthun has in recent years worked with illusionary imitations of well-known objects. The works are made out of paper, glue, grout, cardboard, pigments and lacquer, but emulate other materials such as silk, leather, rubber, wood and metal. Bøthuns masterful craftsmanship can confuse the beholder: Something that initially seems well-known and familiar becomes alien once the illusion breaks up close.

Read more

 

Elin Øyen Vister: Soundscape Røst - The Listening Lounge for NNKS

13.06.2014 - 17.08.2014

Elin Øyen Vister jobber med feltopptak som undersøker naturlige og urbane lydrom og lydmiljøer. I 2010 startet hun en dedikert og omfattende innsamling av lydmiljøene på Røst i Lofoten gjennom prosjektet Soundscape Røst.

Les merElin Øyen Vister: Soundscape Røst - The Listening Lounge for NNKS

Elin Øyen Vister works with field recordings which explore natural and urban sound spaces and sound environments. In 2010, Øyen Vister started a dedicated and comprehensive compilation of the sound environments at Røst in Lofoten through the project Soundscape Røst.

Read more