ENGLISH INFO

Ragna Bley, Ann Iren Buan og Tone Berg Størseth: MARKEN VI STÅR PÅ

22.08.2014 - 21.09.2014

I utstillingen vises nye verk av Tone Berg Størseth, Ann Iren Buan og Ragna Bley. Kunstnerne jobber med både maleri, tegning og skulptur. De siste årene har de vært kollegaer og gjort ulike stedsspesifikke samarbeidsprosjekter. Arbeidene til Buan, Størseth og Bley reflekterer en poetisk nysgjerrighet for omgivelsene; observasjoner som også gjengis i utstillingsteksten av Inger Wold Lund.

Les mer