Tidsrom for opphold: høst 2016 og  vinter/vår 2016/2017
Søknadsfrist 15. mai 2016

Utlysningen er rettet til kuratorer og skribenter som ønsker å arbeide med prosjekter og øke sin kunnskap om nordlige regioner i Norge, Finland, Sverige, Nordvest-Russland, Skottland, Island og Litauen.

Kurator- og skribentprogrammet er en del av Transfer North-programmet, og tilbyr sju kuratorer og skribenter en unik mulighet til å besøke flere av organisasjonene i nettverket:

NORGE // Tromsø (Troms fylkeskultursenter), Bodø (Nordland fylkeskultursenter), Svolvær (Nordnorsk kunstnersenter), Røst (Røst AIR) Kirkenes (Pikene på Broen), Karasjok (Samisk senter for samtidskunst // FINLAND// Oulu (Northern Photographic Center), Rovaniemi (Northern Media Culture Association Magneetti ry) //SVERIGE// Boden og Luleå (Havremagasinet/Galleri Syster )// LITAUEN// Vilnius (Contemporary Art Centre)//SKOTTLAND//Glasgow (The Centre for Contemporary Arts)// ISLAND// Seyðisfjörður (Skaftfell Center for Visual Art)// RUSSLAND// Arkhangelsk (Arkhangelsk AIR), St Petersburg (St Petersburg Art Residency), Murmansk (Gallery Ч9/ Fridaymilk)

Kuratorer og skribenter bosatt i nordiske og baltiske land, Storbritannia og Russland kan søke.

Les fullstendig utlysning på Transfer North-programmet sine nettsider

Transfer North er støttet av  Kulturkontakt Nord (Nordic-Baltic mobility Programme – Long-term network support), Nordisk Kulturfond, Norsk-islandsk kultursamarbeid, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og partnerne i prosjektet.