Utlysning for kunstnere med interesse for havforskning. Søknadsfrist: 3. april

NNKS utlyser deltagelse på tokt med forskningsskip i Lofoten/Vesterålen for kunstnere i perioden 15.6.-27.6.2018. Les mer her

Søknadsfrist 15. april 2018: AiR-program for Nord-Norge og Island.

Kunstnere fra Nord-Norge kan søke om opphold i Reykjavik. Søk her

NNKS prosjekt

ROBERT JOHANSSON:
MIKADO

I 2016 hadde NNKS en åpen utlysning til kunstnere om å sende inn forslag til kunstprosjekter i Mo i Rana. Nå er det første ferdig. Kunstneren er Robert Johansson. Tittelen er Mikado. Plassen er Jernbaneparken i sentrum av Mo.

20 nov - 31 mar

Jernbaneparken på Mo

NNKS utstilling

Steinalderdrømmer

En utstilling som tematiserer språkets natur gjennom science fiction-poesi, performance og meditativ skulptur.

26 jan - 31 mar

Galleriet i Svolvær

NNKS prosjekt

TERRITORIES

En vandringsutstilling og et samarbeid mellom 5 ulike organisasjoner i Barentsområdet. Hovedtema i gruppeutstillingen er migrasjon/forflytting.

10 feb - 22 apr

Havremagasinet, Boden, Sverige

NNKS prosjekt

NNKS mentorprogram

NNKS driver en løpende mentorordning for nyutdannede kunstnere

30 sep - 31 des 2019

Norge

NNKS ung

Resignasjon? Raseri? Samisk kultur gjennom kunst

Klasseromsutstilling, verksted og samtale med utgangspunkt i to malerier av den unge, samiske kunstneren Anders Sunna

Våre åpningstider i påsken er kl.10-16 på onsdag 28.mars og lørdag 31.mars

Den 29. og 30.mars samt 1. og 2. april holder vi stengt.

Tildeling av prosjektmidler til kunstnerinitierte prosjekter i Nord-Norge

NNKS gratulerer kunstnerne Hugo Aasjord, Camilla Nicolaisen, Arnold Johanssen og André Enger Aas (bilde).

TestLab 2018 – søk på prosjektutviklingsverksted for DKS

Er du kunstner og har en god idé for et prosjekt med barn og ungdom? Les mer her

Lofoten Sound Art Symposium 6.-9. september i Henningsvær

LSAS - tre dager og tre kvelder med fokus på lydkunst. Hold av datoen! Les mer her