DKS Meløy og Reipå skole søker kunstner

DKS Meløy ønsker i samarbeid med Reipå skole å utsmykke en transformator ved Moa på Reipå.

DKS Meløy ønsker i samarbeid med Reipå skole å utsmykke en trafo ved Moa på Reipå. Prosjektet skal gjennomføres skoleåret 2016/2017. Utsmykningen er et prosjekt i den kulturelle skolesekken. Prosjektet administreres av kulturkontoret, Meløy kommune.

Les hele utlysningsteksten her

Skisse til undervisningsopplegg med forslag til utsmykning og budsjettoverslag sendes til Meløy kommune, kulturkontoret innen utgangen av mai 2016.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Hanne Barvik ved kulturkontoret, Meløy kommune. Epost: hanne.barvik@meloy.kommune.no