Fant på en vits: Hvorfor kommer…

Fant på en vits:
Hvorfor kommer bønder så raskt til jobben?

Fordi de teller poteter.