Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa og Nordnorsk kunstnersenter arrangerer seminar for ansatte i barnehage og skole. Her kan man få innspill til hvordan man kan ta i bruk kunst i nærområde, hvordan man kan formidle kunst til barn og unge og vi presenterer spennende prosjekter fra barnehage og skole. Her er det begrenset med plasser, så vær tidlig med å melde deg på!

Førskoleseminar: 20. oktober

Skoleseminar: 21. oktober

Program og påmelding