Invitasjon til idékonkurranse

Tromsø kommune inviterer til idékonkurranse om kunst til Otium bo- og velferdssenter

I forbindelse med etablering av Otium bo- og velferdssenter i Tromsdalen inviteres billedkunstnere, kunsthåndverkere og samarbeidende grupper til en begrenset idekonkurranse om kunstneriske uttrykk på vertikale flater / vegger.

Kunstnere med samarbeidsprosjekter, tverrfaglige kunstnergrupper og kunstnere med lokal forankring og tilknytning til Tromsø oppfordres til å delta i konkurransen.

 

TROMSØ KOMMUNE INVITERER TIL IDÉKONKURRANSE OM KUNST TIL OTIUM BO- OG VELFERDSSENTER

I forbindelse med etablering av Otium bo- og velferdssenter i Tromsdalen inviteres billedkunstnere, kunsthåndverkere og samarbeidende grupper til idékonkurranse om kunstneriske uttrykk på innvendige vertikale flater / vegger i fellesområdene.

Bo- og velferdssenteret planlegges etter prinsipper om boliggjøring og integrering i nærmiljøet. Senteret er under bygging og tas i bruk høsten 2018. Otium skal være en møteplass for alle generasjoner og speile at Tromsø er en flerkulturell kommune og by. Dette er også førende for kunsten i senteret.

Tromsø kommune inviterer til en begrenset idékonkurranse i to faser. I fase én – som er åpen – etterspørres en konseptuell idé for kunstnerisk behandling av vertikale flater / vegger i utvalgte fellesarealer. Krav til innlevert material i fase én er meget begrenset, og forslagene evalueres etter oppgitte kriterier i konkurransegrunnlaget.

I fase to velges tre til fem konseptuelle ideer for videre bearbeidelse / skisseprosjekt, som honoreres med 20.000 NOK. Skisseprosjektene evalueres etter krav til innlevert materiale og oppgitte kriterier, samt etterspurt dokumentasjon som skal sikre gjennomføring. Inntil fire skisseprosjekter videreføres til oppdrag med totalbudsjett inkludert honorar på 150.000 NOK. I vurderingen av konkurranseutkastene vil robuste kunstneriske konsepter som sannsynligjør realistisk gjennomføring innenfor Ideekonkurransens rammer for økonomi og framdrift bli vektlagt – sammen med materialbruk og utførelse som sannsynliggjør at kunsten skal kunne oppleves av et bredt spekter brukere i overskuelig framtid. Evalueringsutvalget vil foreta en samlet vurdering av mottatte kunstneriske idéer med sikte på bredde i kunstnerisk innhold og uttrykk, lokal tilknytning og forankring – i vid forstand – og representativitet med hensyn til alder / kjønn / kulturell og / eller etnisk identitet. Kunstnere med samarbeidsprosjekter, tverrfaglige kunstnergrupper og kunstnere med lokal forankring og tilknytning til Tromsø oppfordres til å delta i konkurransen.

Konkurransens språk er norsk.

Spørsmål til idékonkurransen rettes til postmaster@jarmund.no

Befaring på byggeplass
Det blir avholdt befaring på byggeplassen tirsdag 3. oktober 2017 kl 14.00 – oppmøte ved brakkeriggen nedenfor Ishavskatedralen. Påmelding til befaring gjøres til postmaster@jarmund.no

Frist for innlevering
Frist for innlevering i fase én i idékonkurransen er fredag 27. oktober 2017 kl 14.00. For fase to vil frist for innlevering av skisseprosjekt være onsdag 28. februar 2018.
Kunsten skal være ferdig innen september 2018, når senteret tas i bruk.

Invitasjon, lang versjon
otium-idekonkurranse-invitasjon

Kunstplan
otium-kunstplan

Material- og fargekonsept
otium-material-og-fargekonsept

Arkitekttegninger
Arkitekttegninger Otium Tromsø

Invitasjon og fullstendig konkurransegrunnlag med arkitekttegningerlegges ut på Tromsø kommunes nettsider:
Tromsø kommune – www.tromso.kommune.no /