Grete Andrea Kvaal

  • Medlem NNBK

Grete Andrea Kvaal bor og arbeider i Tromsø. Hun har arbeidet med fotografi som kunstnerisk uttrykk fra midten av 80-tallet. Gjennomgående i Kvaals omfattende fotoprosjekt er tid og langsomhet, både i forhold til selve arbeidsprosessen og tiden hun bruker på ulike tema. Prosjektene, de fleste i serier, varer ofte over flere år.

Hun har for det meste arbeidet analogt med sort-hvit bilder, men utforsker også alternative fototeknikker. Fotografisk teknikk velges ut fra hva hun vil uttrykke, og hennes nåværende prosjekt er digitalt og i farger. Prosjektene har vært mange, og har resultert i innkjøp, utsmykninger, multimedia prosjekt, undervisning, bok, film og utstillinger i inn- og utland.

Møte med mennesker her nord og skildring av deres liv har over flere år vært i fokus. To viktige prosjekt er boken «Karen Anna og hennes Siida» (2001) om kvinner i reindriften, og den prisbelønte stillbildefilmen «Dagbok fra en avskjed» (2003) om kusinens død.

Naturen er en viktig inspirasjonskilde, og naturens evne til å skape form opptar henne. Former man undrer seg over, gjenkjenner som storslåtte landskap, eller som minner en om menneskelivet. Former i stadig fornyelse, påvirket av naturens rytme, – med naturen som formgiver.

I arbeid med ulike tema er hun deltakende observatør, og griper i liten grad inn og påvirker. Hun er i samspill med mennesker og natur, observerer og legger til rette, og løfter frem det man ikke så lett ser.

Selv sier hun om sin kunst:

Jeg ønsker at mine bilder skal berøre og være til ettertanke, gi større kunnskap og utvide perspektivet.