Jeg bygger strukturer og objekter av materialer jeg har kommet over, og forsøker å følge det jeg oppfatter som materialets egne muligheter og logikk. Jeg tegner linjer basert i arkeologi.

  • Medlem NNBK
  • Medlem NKNN
Nettside
siljefig.com
Instagram
nordkoden

Kontakt: siljefig(ætt)gmail(dått)com

Utdanning

2010-2012 MA, InSpace, Konstfack, Stockholm

2005 – 2008 BA Møbel- og romdesign, Kunsthøgskolen i Bergen utveksling Konstindustriella Högskolan (TAIK), Helsinki

 

Utstillinger:

2020 Separatutstilling, Kunstnerforbundet, februar, Oslo

2019 Separatutstilling, Terminal B, november, Kirkenes

2019 Hábmet hámi, gruppeutstilling, Terminal B, mars, Kirkenes

2018 Institutt for natur og kunst, gruppeutstilling, festspillutstillingen Festspillene i Nord-Norge. Juni, Harstad

2018 Hábmet hámi, gruppeutstilling, Sámi Dáiddaguovddáš, juni-august, Karasjok.

2017 I taste the future, LIAF, biennale, september, Henningsvær

2017 Noe beveger seg sakte i en annen retning, Kunsthall Trondheim, gruppeutstilling, juni-september

2017 Sámi Girl Gang på Show me colour, gruppeutstilling, TSSK, Tråante

2016 Västerås Konstmuseum, gruppeutstilling. Västerås, november- februar.

2016 Minnet av et Landskap / Memory of a Landscape. Gruppeutstilling, Galleri Riis, Stockholm (mai-juni)

2015 Vendinger i horisontalplanet (grått betonggulv) Separatutstilling, Samisk senter for samtidskunst, Karasjok.

2015 Becoming by Recalling, gruppeutstilling, Passagen konsthall, Linköping

2014-2016 Skills, gruppeutstilling, Nordnorsk Kunstnersenter, Østfold kunstsenter, Vestfold Kunstsenter, Buskerud Kunstsenter, Oppland Kunstsenter, Konsthallen i Luleå, Oulo Museum of Art.

2014 Attention Craft, gruppeutstilling, Liljevalchs, Stockholm

2014 Present Stability, separatutstilling, Kunsthall Trondhjem

2014 Indigenuity Project (Kløkt), Target Gallery, Torpedo Art Centre, Washington

2014 Indigenuity Project, (Kløkt) L’Institut suedois, Paris

2013 Kløkt på «Everyday practises for everyday life», IASPIS, Stockholm

2013 Indigenuity project (Kløkt) på Galleri SAW, Ottawa

2013 STUDIO BAR- a nomadic waterhole, Kløkt hos Lisa Torell og Carl Palm

2013 Vadsø Museum, Kløkt

2012 Senter for nordlige Urfolk, Kåfjord. Saemijen Sijte, Snåsa.

2012 Trøndelag senter for Samtidskunst, «Systemkrise», Kløkt

2012 Knipsu, Bergen, Kløkt.

2012 Liljevalchs, Stockholm.«Ser du löven for alle träd»,

2011 Grenselandmuseet, Kløkt

Prosjekter o.l

2017 Utga boken SÅNN. Egen publikasjon

2014 Improvement of market facilities. Mobile Kultur Byrå, Kirkenes

2013 Iaspis grant holder, Stockholm.

2013 Utsmykning, Konstfrämjandet, Stockholm m. Markus Degerman og Pål Rodenius

2010-2013 Kløkt/ Indigenuity (m. Joar Nango) www.indigenuityproject.com Om den samiske improviserte tradisjonen

2010 Festivalkunstner Márkomeannu, samisk kulturfestival (m. Joar Nango og Sille Storihle)

 

Stipender:

2017 Norske Billedkunstneres vederlagsfond, ettårig arb.stipend, samatingets kunstnerstipend, diversestipend.

2017 Samiske kunstnere og forfatteres vederlagsfond, ettårig arb.stipend,

Norske Billedkunstneres vederlagsfond, ettårig arb.stipend

2016 Norske Billedkunstneres vederlagsfond, ettårig arb.stipend

Kulturrådet, diversestipend (Norske Kunsthandverkere)

2015 Norske Billedkunstneres vederlagsfond, ettårig arb.stipend

Kulturrådet, diversestipend (Norske Kunsthandverkere)

2014 Inger og Iver Jåks’ stiftelse, ettårig arbeidsstipend

Norske Billedkunstneres vederlagsfond, ettårig arb.stipend

Norske Kunsthandtverkeres fordypningsstipend

Sametingets kunststipend, materialstipend.

2013 IASPIS ateljéstipend för nyutexaminerade, april-sept.

Utstillingsstipend, Kulturrådet

Utstillingsstipend, Norske billedkunstneres vederlagsfond.