Mer kritikk av kunst i offentlig rom

Kunstkritikk.no og KORO samarbeider om kritisk refleksjon rundt temaer knyttet til offentlige kunst

Se KOROs nettsider