NORDLAND FYLKES REISESTIPEND

Kunstnere bosatt i Nordland kan nå søke Nordland fylkes reisestipend. Søknadsfristen er 1. desember.

Nordland fylkeskommune tildeler hvert år ett eller flere reisestipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Nordland. Nordnorsk kunstnersenter fungerer som sekretariat for tildelingskomiteen.

Søknadsfristen er 1. desember 2016 for reiser i 2017.

Søknaden sendes til post@nnks.no eller Nordnorsk kunstnersenter, Boks 285, 8301 Svolvær.

Søknaden skal inneholde følgende:

  1. a) Fullstendig utfylt søknadsskjema, inkludert budsjett og finansieringsplan.
  2. b) Kortfattet prosjektbeskrivelse med prosjektidé, plan for bruk av stipendet og reisens betydning for kunstneren (1/2 – 1 A4 -side).
  3. c) CV
  4. d) Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet – digitalt.

Kunstnere som er tildelt GI, eller mottar arbeidsstipend fra Staten, kan ikke tildeles reisestipend.

Formålet er å stimulere til videreutvikling innenfor de forskjellige fagområdene. Stipendets størrelse er gjenstand for individuell vurdering, avhengig av reisens kostnad.

Downloads


soknadsskjema-reisestipend