Ny oppdragsportal for kunst til fylker og kommuner

KORO lanserer en oppdragsportal som skal bli en ressurs for kunstnere, kommuner og fylker

KORO sier at hensikten med portalen blant annet er å hjelpe kommuner og fylkeskommuner å skaffe seg kompetente fagfolk til sine prosjekter, og at oppdragsportalen vil gjøre det enklere for kuratorer, produsenter og andre fagfolk innen feltet å skaffe seg oppdrag. Målet er at den skal være et brukervennlig og effektivt verktøy og at den skal bli en levende arena for alle aktører i feltet.

Mer om oppdragsportalen på KOROs nettsider