Vi åpner 2016 med helt nye nettsider!

De nye sidene er et stort, informasjonsmessig løft for kunstnersenteret. Nye nnks.no viser omfanget og mangfoldet i våre aktiviteter – og vi vet at det er mange der ute som ikke kjenner til alt vi holder på med. Nettsidene er gjennomgående langt mer visuelle og inneholder mer informasjon, og  vi vil særlig trekke fram at nye nnks.no:

  • presenterer kunstnere fra regionen med mer (etter hvert) visuelt materiale slik at sidene blir en nyttig ressurs for utstillingssteder, kuratorer, kunstkjøpere og alle andre som vil bli kjent med interessante kunstnerskap. Her er kunstneroversikten
  • viser et utvalg nyere kunstprosjekter for offentlige bygninger og uterom der kunstnere i regionen har vært kunstfaglige prosjektledere eller utførende kunstnere
  • gjør det enklere for oss å gi oppmerksomhet til andre arrangementer og hendelser fra kunstfeltet i og utenfor regionen ved å hente inn meldinger fra sosiale medier til «collagen» på forsiden