Passer for
Mellomtrinn
Ungdomsskole
Videregaaende
Idé
Bjørn Tore Stavang
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Kunstnere
Bjørn Tore Stavang
Lokaler
Klasserom
Arbeidsrom
Dager
1
Antall elever
25

BT Stavnag

Hver klasse skal lage små individuelle skulpturer av elektronisk og plastbasert søppel.
Tanken bak er å lage noe fint ut av noe som er forkastet som ubrukelig materiale.

 

Jeg begynner med å vise bilder fra min utstilling Doodle Maps, der jeg snakker om mine intensjoner og tanker rundt de forskjellige verkene.
På grunnlag av dette skal elevene lage hver sin 3-dimensjonale skulptur, eller en dings med et hittil ukjent formål. Det viktigste er å komme i gang med en prosess, og ikke tenke for mye farge, bare form. De kan eventuelt jobbe i grupper eller to og to.

For å få materiale å jobbe med, skal hver elev ta med seg et valgfritt objekt hjemmefra, gjerne elektriske små-artikler som har sluttet å virke, eller plastobjekter som ingen vil ha lenger. Jeg vil dessuten ha med en kasse med reserve-materiale.

Elevene får tilgang til verktøy for å skru ting fra hverandre, sage til biter etc. Bindestoff vil være limpistoler, metallstreng, og gaffa tape. Det kan være interessant å finne to og to like deler å bygge symmetriske figurer, ansikt, dyr, roboter, eller å jobbe helt fritt og intuitivt. Mulighetene er uendelige, her er ingen fasit, alt man gjør er riktig så lenge det er artig!
Hvert «produkt» blir tilslutt spraylakkert i gull eller sølv.

I tillegg til å åpne opp og oppdage hva som skjuler seg inni, får elevene skape noe verdifullt og unikt ut av noe som er rangert som verdiløst i en verden basert på masseproduksjon.