Passer for
Grunntrinn
Mellomtrinn
Ungdomsskole
Produksjon
Frauke Materlik
Lokaler
Klasserom
Arbeidsrom
Dager
1
Antall elever
25

 

Nøkkelord for prosjektet er ‘landskap’ og ‘hukommelse’. Det dreier seg om å undersøke og knytte sammen den personlige hukommelsen med et sted, å koble sammen rom og opplevelse, landskap og minne.
Prosjektet fungerer som en utvidet collage som muliggjør å jobbe på tvers av forskjellige teknikker og utenfor tradisjonelle rammer. Elevene får mulighet til å uttrykke seg verbalt, i tegning og i tredimensjonal form. Det er spennende å kombinere kunstneriske metoder, noe som jeg selv gjør i arbeidene mine.

Tilbudet passer for barn i alderen fra 8 år og oppover.

Kort sammenfatning av undervisningsforløpet:

  •  Introduksjon: I dag skal vi tegne, bygge og fortelle historier. Vi jobber som arkitekter og kunstnere.
  •  Teoretisk ramme: Hva er ‘landskap’? Hva er forskjellen mellom en tegning og et objekt? Hva er en modell?
  •  Praktisk del: Hver elev jobber for seg selv og tar seg tid til å velge et minne som har vært viktig. Så lager de en tegning / skisse av det.
  •  Praktisk del 2: Å bygge et objekt eller modell som gjengir noe fra stedet og hva man opplevde der. Å bruke forskjellige redskaper til å kombinere flere materialer.
  •  Avslutning: Elevene viser hva de har bygget og forteller historien fra sine opplevelser.
  •  Sammendrag: Hva har vi lært i dag?

I Norge har landskap og opplevelsen av natur spilt en stor rolle, spesielt siden nasjonalromantikken.
Kulturviteren Georg Simmel hevder at hver hukommelse er knyttet til et fysisk sted. Man kan ikke huske noe uten å samtidig huske noe fra omgivelsene. Hvordan husker vi, hva er det første vi husker? Og hvordan så det ut der og da?

Jeg er interessert i hvordan barn og ungdom i dag opplever deres omgivelser: Hva er viktig, hva er gøy, hva er ubehagelig? I prosjektet vil jeg spørre elevene om sine første, pregende minne som de vil dele med oss andre. Det kunne for eksempel være gleden av å mestre å sykle, eller å gå seg vill i skogen, eller å lære å svømme og å havne under vann. Denne opplevelsen kan i første omgang tegnes, som en skitse for den følgende tredimensjonale utformingen. Målet med prosjektet er å lage en form for modell, en skulptur av et landskap som gjengir noe av den opplevelsen som man husker spesielt godt. Det handler om å visualisere og oversette en individuell tankegang gjennom forskjellige teknikker og metoder.

Verden vi lever i handler mer og mer om å uttrykke seg digitalt. Det fysiske objekt er ikke lenger i fokus. Jeg ønsker å legge vekt på at elevene utforsker og skaper tredimensjonale objekter. Å øve seg i å lage noe som kan betraktes og kjennes fra alle sider, oppefra og ned, med en dybde og forskjellige overflater. Det handler ikke nødvendigvis om å skape noe som er ‘pent’ eller om en illustrasjon av et personlig minne. Det viktige er at det lages noe som kan formidle noe fra den hendelsen, følelsen eller opplevelsen som man hadde en gang tidligere et sted ute i landskapet. Dette er en viktig metode innenfor de fleste design- og kunstprosjekter, å ha en tilnærming fra forskjellige vinkler og å kombinere tegning med tredimensjonal formgivning.

Resultatet av prosjektet skal bli vellykket, samtidig forstår jeg prosessen som del av hele oppgaven. Den skal være lærerik, spennende, overraskende, i konstant utvikling – og gøy.

Et fint minne fra en reise – det var natt – vi var på et fjell

Motivasjon:
Som kunstner, gartner og landskapsarkitekt undersøker jeg forholdene mellom samfunnet og omgivelsene. Jeg er spesielt opptatt av sammenhengen mellom landskap og mennesket, hvordan vi er preget av omverden og hvordan vi tilrettelegger våre miljøer. Landskap og offentlige rom kan tolkes som speil for samfunnets utvikling og infrastruktur. Prosjektene mine handler om å øve seg i ‘å se’ underliggende strukturer, ringvirkninger og sammenhenger. Jeg forstår kunst som et redskap til å orientere seg i verden. Undervisning inngår som en viktig del av min kunstneriske praksis. Ideelt sett vil jeg gjerne samle materiale fra Hva er ditt landskap? og lage en publikasjon ut av det. Det er en fortelling om hvordan barn og ungdom i Norge i dag opplever norsk landskap og rom. Det hadde vært spennende å jobbe med prosjektet i forksjellige fylker, både på landsbyen og i større byer og så se om det finnes fellestrekk og forskjell.
Prosjektet er allerede gjennomført ved formidlingsavdelingen ved Nasjonalgalleriet i Vilnius, Nida kunstskole, barneskolen i Svolvær og Havøysund. I 2018 ønsker jeg at prosjektet blir del av Den kulturelle skolesekken.

På hjemmesiden www.fraukematerlik.eu finnes informasjon om prosjektene mine.

Hva er ditt landskap? Digital collage

Utvidet tilbud for eldre elever og hvis skolen har den passende software – Photoshop –

Det tredimensjonale objektet fotograferes fra forskjellige sider. Det tas bilder av eleven i forskjellige posisjoner – sittende, liggende osv
De to bildene settes sammen til digitale collager i Photoshop.
Elevene lærer å bygge opp lag, klippe og lime, jobbe med skalering og fargejustering. Resultatet er en digital collage av seg selv i et ‘selvprodusert landskap’.
Dette er vanlige metoder innenfor kunst og arkitektur for å visualisere og avprøve ideer og forslag til senere større prosjekter.