Passer for
Barnehage
Grunntrinn
Mellomtrinn
Ungdomsskole
Videregaaende
Idé
Nordnorsk Kunstnersenter
Produksjon
Nordnorsk Kunstnersenter
Lokaler
Spesiell
Sted detaljer
Utstillingssted Nordnorsk Kunstnersenter
Dager
1
Varighet
90 minutter pr gruppe
Antall elever
30

FORMIDLINGSVEILEDNING UTSTILLINGEN «MITT LANDSKAP»

STED: Nordnorsk Kunstnersenter, torget 20, Svolvær
VISNINGSPERIODE: 27. januar – 17. mars 2017

Les om utstillingen: http://www.nnks.no/prosjekter/mitt-landskap/

Tollefsen: steiner-og-sjo-akryl-pa-lerret-70-x-90

INFORMASJON OM UTSTILLINGEN «MITT LANDSKAP»

Senmodernist har han blitt kalt. For bildene til Gunnar Tollefsen har helt klart likhetstrekk med europeiske modernister som George Braque, Maurice Estève og andre malere fra den såkalte pariserskolen. Tollefsen har standhaftig malt innenfor den modernistiske tradisjonen i mange tiår; bosatt på Sortland, med lengre arbeidsopphold ved sitt barndomshjem på Nøss på yttersida av Andøya. Han har med andre ord malt disse bildene mer eller mindre isolert fra resten av kunstverdenen. Men her er det på sin plass med et sitat fra et Gunnar Danbolt-foredrag fra da utstillingen ble vist i Bodø høsten 2016: «Kunst oppstår av kunst, og den oppstår aldri isolert». For å vise aktualiteten i Tollefsens kunstnerskap og for å åpne opp for ulike perspektiver, har et utvalg kunstnere av generasjonene etter han blitt invitert til å lage arbeider som går i dialog.
Til Nordnorsk kunstnersenter har fire av de syv kunstnerne fra den store utstillingen i Bodø blitt invitert med videre: Siri Austeen, Linn Halvorsrød, Johanne Hestvoll og HC Gilje.
Utstillingen er produsert i samarbeid med Se Kunst i Nord-Norge.Kuratorer: Torill Østby Haaland og Eva Skotnes Vikjord
For mer informasjon, http://www.nnks.no/prosjekter/mitt-landskap/

OM ENKELTVERK OG KUNSTNERE

 

GUNNAR TOLLEFSEN
Gunnar Tollefsen (f 1933, Vesterålen) er hovedpersonen i dette prosjektet.
Malerier og skulpturer
Det geometriske i den nære naturen
Mot alle odds ble den unge Tollefsen ‒ som kommer fra en bygd der jordbruk og fiske var den opplagte leveveien ‒ en pioner ved å være en av de første nordnorske kunstnerne til få seg en akademisk kunstutdannelse. Studietiden hans på Kunstakademiet i Oslo på begynnelsen av 1960-tallet var preget av blant andre Åge Storstein, som var Tollefsens professor. Det dreide seg om å finne fram til kunstens evige lover. Det var ikke motivet i seg selv, men det formale og geometriske som sto sentralt.
Det er imidlertid ikke bare den akademiske kunsten som har hatt betydning for Tollefsens virke. Håndverksbakgrunnen hans ligger i bunn med lærlingperiode hos malermester og kurs i dekorasjonsmaling. Kanskje er det derfor det taktile og sanselige er ekstra tilstedeværende i de bearbeidede overflatene hans. I Tollefsens treskulpturer og relieffer skinner også respekten for godt håndverk igjennom. Her er det tydelig at han har hentet inspirasjon fra flere steder enn den europeiske modernismen.
Naturen og landskapet han lever i har åpenbart spilt en viktig rolle for Tollefsens kunstnerskap. Innfallsvinkelen hans er imidlertid langt unna det man kanskje forbinder med nordnorske gjengivelser av naturlandskap. Tollefsen romantiserer ikke, men bruker naturen mer som forelegg i sin formale utforskning. Det kan dreie seg om alt fra relativt tørre og dempede gjengivelser, til lekne eksperimenter. Felles for mange av dem er nærheten til motivet; istedenfor de store utsynene kommer man som regel tett innpå i Tollefsens malerier, enten det dreier seg om en granskog eller det man ser når man vender blikket rett ned i fjæra.

Gunnar Tollefsen, Rød speiling. Fotograf: Espen Tollefsen

SIRI AUSTEEN
Lydinstallasjonen MYRR, et akustisk lydlandskap av glassplater i ulike former
Nettside: http://www.austeen.no/

Siri Austeen bidrar med et lydverk Myrr; et lydlandskap av glassplater i ulike rektangler og kvadrat hengende fra tak. Verket er et abstrakt landskap som vi både kan se og høre. Glasset forvandles til høytalermembraner som sprer lyd ut i rommet. Lyd som blander seg med bøkene og de andre kunstverkene.

Stikkord til den kunstneriske prosessen:
Utforming av glassplater – ta opp lyd – redigere – komponere – lyd som fenomen og lyd som forplanter seg i materie. Hva skjer i en lydkilde fra den sendes ut – til den når øret ditt?
Myrr er et «utstrukket øyeblikk» – et «nå» forbundet med ønsket om nærhet til naturen rundt oss – og dermed til naturen i oss selv.

Siri gjorde opptak i myr, noe det finnes mye av på Andøya. Myra er en spesiell biotop.
Myr bevarer ting– komposterer sakte. Myr er både mørk – fin – litt skummel.
Soldugg er også til stede gjennom farger.
Fuglelyd: Heilo
Hvilke bilder får du? Hva kjenner du igjen?
Kjenner du igjen landskapet?

Siri Austeen ønsker at vi skal ta hørselen i bruk. Vi skal ikke bare HØRE, vi skal LYTTE.

Siris tanker omkring verket:
Stedets påvirkning på lyset – lysets påvirkning på fargene – fargenes påvirkning på sansning og kunstnerisk utrykk. Materialenes vesen og form i Tollefsens kunst er inspirerende.
Tollefsens malerier og øylandskapet -, det som dupper over og under synsranden eller vannskille … speilinger, i videste forstand, er en inspirasjon.

På NOTAM sine sider får dere lese mer om Siri Austeen sine verk i utstillingen Mitt Landskap. Nettside: http://www.notam02.no/web/2016/08/siri-austeen-to-nye-verk/

f06265ce85d5e39c31becf37f1d1a04f

Siri Austeen, Myrr 2016, Lydinstallasjon  (bakgrunn: Olav Christoffer Jensen)
Fotograf: Ernst Furuhatt

Myrr; et akustisk lydlandskap av glassplater i ulike rektangler og kvadrat hengende fra tak. Glassplatene er tilkoblet transducer-elementer som omdanner elektroniske impulser til fysisk bevegelse og dermed benyttes glasset til høyttalemembraner. Arbeidet bygger på ideer om tilstedeværelse og stedsidentitet. MYRR tar utgangspunkt i Andøyas kontrastrike landskap med horisontale og vertikale linjer av fjell, myr og hav med fokus på det karakteristiske myrlandskapet og livet i og ved denne biotopen. Her er også deler av lydmaterialet tatt opp. Myrr er et «utstrukket øyeblikk» – et «nå» forbundet med ønsket om nærhet til naturen rundt oss – og dermed til naturen i oss selv. Lydmaterialet baserer seg på opptak gjort på Andøya.

Ved å forholde seg spesifikt til visningsrommets ulike kvaliteter utforsker Austeen overganger mellom materie og form, og utdyper spillet mellom bevegelse og ro, stillhet, klang, og tid. Konkret lyd har her blitt abstrahert eller benyttet som sjablong for nye kilder. Verket fremstår som et tredimensjonalt partitur – delvis for intime lytteopplevelser der publikum inviteres til aktiv lytting.

Siri Austeen (f. 1961, Skien) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, Accademia di Belli Arti Bologna og Academy of Fine Arts Praha. Austeen er en aktiv utstiller med en rekke offentlige kunstoppdrag, live performance og lydpublikasjoner bak seg. Hun er engasjert i flere bandprosjekt samt kunstnernettverket CAN – Concerned Artist Norway. Hun har tidligere presentert sine arbeider ved blant annet Trøndelag senter for samtidskunst, Ultimafestivalen, Kunstnernes Hus, Nordnorsk kunstnersenter, Bomuldsfabriken Kunsthall og Henie Onstad Kunstsenter. Austeen bor og arbeider i Oslo.

I VENTEROMMET PÅ HAVNETERMINALEN KAN DU SE OG HØRE:

LINN HALVORSRØD

1384f0faa050d3cd262c92f066b534b6

LINN HALVORSRØD, «Portal (2016)». Treskulptur med metallbjeller 100 x 90 cm Foto: Ernst Furuhatt

Skulpturen er utført i tre med et relieff av et abstrahert landskap, og tilført mindre lydelementer som vindspill og messingbjeller.

Det mettede form- og fargespekteret er en hyllest til naturlandskapet: utskjæringen på toppen gjengir fjellkjeden utenfor Gunnar Tollefsens barndomshjem på Nøss, og bølgeformasjonen på begge sidekanter illustrerer havets krefter og rytmer. Skulpturen er underlagt naturens spill, ved at den dirigeres av vær-, vind,- og lysforhold

Nettside: http://www.linnhalvorsrod.info/
Verket er et materialbilde som også lager lyd!
Dere kan se at hun er opptatt av havet og fjell, at hun er inspirert av fargene til Gunnar Tollefsen og et materialbilde som han har laget.

Anbefales for
Barnehager og 1. –2. klasse:
• Besøk skulpturen – registrer og samtal om det dere ser og hører
• Øv på lytting. Forskjell på å høre og å lytte.
• Ha lyd-jakt på veg til og fra skulpturen.
• Spesielt med fokus på de stille lydene. Lytt også til hverandre. La de stille bli hørt.
• Ta opp miljølyd og lytt på det i et stille rom.
• Tegne og lage historier om opplevelsen. Finne på nye instrumenter.
• Lag egne lydinstallasjoner på skolen. Kanskje med materialer samlet på hjemveien?

Linn Halvorsrød, Portal (2016). Fotograf: Ernst Furuhatt

Linn Halvorsrød (f. 1980, Sarpsborg) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstakademiet i Trondheim. Hun har tidligere deltatt med utstillinger og kunstprosjekter blant annet ved Trøndelag Senter for samtidskunst, Nordnorsk kunstnersenter, Trondheim kunstforening og Tromsø Kunstforening, i tillegg til performancer på blant annet Øya og Nødutgang- festivalen. I 2015 ble hun utnevnt til NTNU-kunstner. Halvorsrød bor og arbeider i Trondheim.

 

HANS CHRISTIAN GILJE

9bd7c0749f008e18e2392facaf0ae7b9

HC Gilje, Speiling (2016). Fotograf: HC Gilje

Nettside: www.hcgilje.com

Verksbeskrivelse:
Hans Christian jobber med lysprojeksjon i rom, nærmere bestemt en projeksjon på et blankt gulv som blir bygget for anledningen.
Han er interessert i hva som skjer i møte mellom lyset fra prosjektøren, rommet og den blanke flaten. Det er viktig at gulvet blir perfekt og at projeksjonen jeg lager maskes til å passe formen på gulv og rom. Små detaljer kan ødelegge for opplevelsen av sammensmeltingen av lys i bevegelse med fysisk form, og jeg er også avhengig av et rom som er så mørkt som mulig.

I starten var jeg veldig interessert i å gjøre noe med store trær, inspirert av de blå granene, men nå er jeg mer i blå/rød speiling og former som dukker opp i flere malerier som Flo og Fjære, uten tittel (25×25) mm, og tenker da å realisere det med videoprojeksjon, med å projisere på høyglansa grått gulv som speiler og reflekteres i rommet rundt, som i mine blink projeksjoner. Jeg tenkte det kunne være interessant å jobbe med organiske former som vokser ut av store fargeflater.

 

 

JOHANNE HESTVOLL

_1.png__

Johanne Hestvoll

(f. 1988, Bergen) jobber innenfor en minimalistisk tradisjon der et oppgjør med det modernistiske maleriet står sentralt. Gjennom et sterkt redusert formspråk utforsker hun forholdet mellom representasjon og abstraksjon. Til utstillingen bidrar hun med en gipsinstallasjon på hjul, som fremstår som en hybrid mellom skulptur, maleri og et mobilt møbel.
Legg merke til at formene har en referanse til både natur og Gunnar Tollefsens bilder.

 

SAMTALE OM TEMAFOR UTSTILLINGEN

Samtale med elevene om hva et landskap kan være.
Lukk øynene, se for deg et landskap – et sted -et rom – en følelse –
Trekk fram noen eksempel på landskap.
Vårt eget bilde av et landskap er ofte både et sted (fjæra, fjellet, byen, hjemmet, osv)
og en følelse (glad, trist, redd, overrasket, bekymret, sint osv.)

SAMTALE OM OM VERKENE

• Uttrykk: Se på materiale – virkemidler som er tatt i bruk (2- eller 3-dimensjonalt).
For å «lese» et verk kan det være lurt å starte med å beskrive hva du faktisk ser, hører, lukter osv.
• Stedet: Se på plasseringen i rommet og eventuelle sammenhenger mellom verkene.
Er kunstverkene knyttet til et sted eller et landskap?
Noen av dem er bygget spesielt for dette rommet. Andre forholder seg til Gunnar Tollefsens landskap, uten tanke på rommet de skal være en del av.
Hvordan er rommet? Belysning? Mørke/lys, dagslys/lampelys. Registrer akustikk, lyder fra rommet, lyder fra verkene.
• Koblingen til Gunnar Tollefsen: Alle de inviterte kunstnerne er bedt om å gå i dialog med Gunnar Tollefsens malerier og skulpturer. Se mer om det under informasjon om de enkelte kunstnere. Let etter likheter og forskjeller.

• Teknikker/materialvalg: Ta en liten gjennomgang av teknikkene som er brukt.

Tollefsen: Rød speiling

Gunnar Tollefsen: Rød speiling

Hvordan kan du beskrive ditt eget landskap og din følelse for det? Vi er tilbake til det landskapet du selv så for deg i begynnelsen av timen?
Lyd – lys – lukt – farge – former.
Kan det beskrives med kroppen din – med hendene – med øynene – lage lyd – lage ord?
Utfordring: Lag landskap ut av et flatt ark, en saks og litt lys. Riv, klipp, brett, gjør papiret 3-dimensjonalt. Lek med lyssetting og fotografering. (Mobilkamera med lommelykt + mobilkamera)
Eksperimenter med lyd og lys.

 

 

 

Kanskje kan dere samtale litt om
• Hvordan setter Gunnar Tollefsen opp bildet? Hva ser dere?
• Avslør noen av reglene. Se på farger, form, titler, format…..
• Kan man gjøre det samme med dataprogram? Kaleidoskop?
• Hvorfor finner kunstnere nye måter å beskrive verden på?
Tollefsens valg om å følge en metode, ha ett ideal å streve mot, det er veldig uvanlig i dag.
Maleriene er både kompliserte og dekorative. Litt som Marimekko?

Barnehage
• Gå til installasjonen i Havneterminalen. Venterommet ved hurtigruta.
Lytte til installasjonen i taket.
Lage lydskulptur i barnehagen. Kanskje med ting man har funnet på veien tilbake til barnehagen?
• Beskriv ditt yndlingsstede med tegning/foto – lyd – lys – ord – lukt
• Collage; Landskap bygget med sirkler, trekanter eller andre enkle former.

1. til 4. klasse
• Skattejakt. Samle lyder, samle bilder, finne detaljer.
• Dikte fortellinger ut fra verkene til Gunnar Tollefsen.
• Jobbe med lys og skygge.
Jobbe med former, geometriske figurer. Inviter barna inn til å lete etter form
Skape landskap med sirkler, ovaler og andre geometriske former.
• Landskap: Alle har sitt landskap. Indre/mentalt landskap. Drømmelandskap. Naturlandskap utenfor.

5. til 7. klasse
• Skulptur som bygges over tid. Felles arbeid.
Lær noen nye uttrykk
• Transformering: Lys til lyd. Bilde til Lyd. Lyd til bilde
• Koble litteratur og kunst/landskap
Bruke elementer fra «Lyder som Nordland». Siri Austeen (medvirkende kunstner i Mitt Landskap) er samarbeidspartner i dette prosjektet.
Nettside: http://www.lydersomnordland.no/?lang=nb
Tema: Lyd , lys og mellomrom.
Tema: 2 og 3 dimensjoner, motsetninger.
Farge. Komplementærfarger. Bygg motsatt av forrige gruppe.
• Tema: Økologi – jeg er en biotop, et indre landskap.
Eller «Værmelding – Meg som biotop». Eleven gir en værmelding heller enn en beskrivelse av sitt indre landskap.
• Tema: Å høre og å lytte. Øvelser.

8. til 10. klasse
• Før utstillingen;
Les gjerne litt om modernismen og abstrakt maleri. (Ikke påkrevet)
I utstillingen
• Dialogbasert formidling.
Utgangspunktet til Tollefsen er landskapet, stedet, lyset og mye mer.
Siri Austeen og HC Gilje har både
Samtale om landskap/indre landskap/U\ulike typer landskap/vi er en del av naturen
• Kunsthistorisk perspektiv. Sammenlign med det du har lært i kunsthistorien. Gunnar Tollefsen: ta opp begrep som form, farge og rom
modernismen og abstrakt maleri
• Norsktimen: Dikt om landskap

Videregående skole

• Før utstillingen;
Les gjerne litt om modernismen og abstrakt maleri. (ikke påkrevet)
• I utstillingen:
Samtale og refleksjon
Gunnar Tollefsen –
Siri Austeen: Se på hvordan hun bryter med maleriet, gjør det 3-dimensjonalt
Lydens betydning
HC Gilje: Landskap malt med tilført lys. Fraværet av dagslys,

• Refleksjon – kritisk tenking
• Ta opp lyd på skoleveien. 3 minutter. Legges på hverandre til 3-minutters lytteverk

HVA SIER LÆREPLANEN?

Etter 2. årstrinn:
Visuell kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne opplevelser gjennom tegning

Design
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive, klippe, lime, tvinne og flette

Kunst
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer

Arkitektur
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lage enkle modeller av hus i naturmaterialer
samtale om opplevelsen av ulike typer hus og rom i nærmiljøet

Etter 4. årstrinn:
Visuell kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
visualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og materialer

Kunst
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
bruke originalkunst i skolens nærmiljø som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer
samtale om hvordan kunstnere i ulike kulturer har visualisert natur og benytte dette som utgangspunkt for eget arbeid. Samtale om sin opplevelse av samtidskunst.

Etter 7.årstrinn:

Kunst
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur

gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg

sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder

Arkitektur
Mål for opplæringen er at eleven skal
montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom

Etter 10. årstrinn:
Visuell kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser
vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill
stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med mønster, logo, skilt og piktogrammer

Kunst
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video, og bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid
sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst
bygge og teste bærende konstruksjoner i ulike materialer