På tokt med forskningsskipet FF Helmer Hanssen

Nordnorsk kunstnersenter utlyser deltagelse på tokt med forskningsskip i Lofoten/Vesterålen for kunstnere i perioden 15.6.-27.6.2018. Søknadsfrist: 3. april 2018

Sted
På forskningsskipet Helmer Hansen
Fra
15. jun 2018
Til
27. jun 2018

FF Helmer Hanssen på vei til kai like nord for Tromsøbrua. (Foto: Trine Holm Larsen). uit.no

Hva er det?
Toktet foregår i samarbeid med UiT – Norges arktiske universitet og andre forskningsinstitusjoner. Det gir en kunstner mulighet til å seile med forskningsskipet Helmer Hansen, sammen med 28 forskere og mannskap. Skipet seiler tur-retur Tromsø-Vesterålen/Lofoten i perioden 15.6.-27.6.2018. Hovedfokuset for dette forskningstoktet er undersøkelser i form av innsamlinger og observasjoner knyttet til Raudåte (Calanus finmarchicus), som er en av de viktigste næringskildene til en rekke fisker og dyr i havet.
NNKS støtter kunstnerens reise tur-retur Tromsø (innenfor Norge).
Kost er dekket under hele toktet.

Hvordan velges kunstneren?
Vi søker en motivert kunstner med interesse for havforskning. Kunstneren vil bli valgt ut av en jury på bakgrunn av innsendt søknad. Kunstneren forventes å være selvstendig og selvdreven i sitt prosjekt. Det vil ikke bli lagt opp til et eget program for kunstnerisk aktivitet på båten, men kunstneren vil inngå i de daglige rutinene som også forskerne og mannskapet er underlagt. Programmet vil i første omgang løpe over to tokt, med en årlig utlysning.

Hvem kan søke?

Alle billedkunstnere basert i Norge kan søke.

Søknaden skal inneholde:
Søknadsbrev som inkluderer motivasjon for å delta og kort beskrivelse av kunstnerisk praksis
Kortfattet CV
Relevant billedmateriale som dokumenterer egen praksis (maks 5 jpg med billedtekster, film og lydfiler legges ved som lenker i søknaden)

Søknaden leveres gjennom NNKS sin elektroniske søknadsportal for utlysninger her.
Søknadsfrist: 3. april 2018

Ved spørsmål ta kontakt med karolin@nnks.no

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med UiT-Norges arktiske universitet og deres prosjekt «Sea Patches – Zooplankton patchiness in the ocean».

Mer om «Sea Patches» her