Prosjektstøtte til visuell kunst

Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge har søknadsfrist 1. oktober

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge tildeler inntil 20 millioner kroner årlig til utvikling av kulturnæringen i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard.

Tildelinger skjer gjennom økonomisk støtte til kulturnæringsvirksomhet og kulturnæringsfremmende aktiviteter, i enkelte tilfeller også gjennom investeringer og lån.

Tilskuddsmidlene rettes primært mot profesjonelle kulturnæringsutøvere i Nord-Norge og på Svalbard.
Det gis tildelinger gjennom økonomisk støtte til kulturnæringsvirksomhet og kulturnæringsfremmende aktiviteter, i enkelte tilfeller også gjennom investeringer og lån.

Neste søknadsfrist er 1. oktober 2016 – For musikk, litteratur og visuell kunst, samt tverrfaglige prosjekter med utgangspunkt i en av disse.

Les mer og søk her: SNN stiftelsens nettsider

Etter fire års drift er Kulturnæringsstiftelsen nå inne med omlag 65 millioner kroner i til sammen 420 prosjekter.