Søknadsfrist 15. april 2018: AiR-program for Nord-Norge og Island.

Kunstnere fra Nord-Norge kan søke om opphold i Reykjavik.

AiR Nor-Ice er et treårig prosjekt som gir norske kunstnere mulighet til et opphold på Island. Prosjektet er initiert av Nordnorske Bildende Kunstnere og SIM – (Organisasjonen for islandske billedkunstnere). Nordnorsk Kunstnersenter er samarbeidspartner og vertskap for islandske kunstnere. Samarbeidet er foreløpig planlagt til 2020, med en årlig utlysning. Programmet er kun for medlemmer av NNBK eller SIM.

Søk her