Nytt av i år er at Kunstsentrene i Norge (KiN) overtar administreringen av Statens utstillingsstipend fra Kulturrådet. Dette medfører ingen endringer for deg som søker stipendet. Landets kunstsentre fungerer fortsatt som sekretariat for de regionale innstillingskomiteene.

Søknaden skal inneholde:

  • Fullstendig utfylt søknadsskjema som også inkluderer budsjett med søknadsbeløp. I søknaden skal det gis opplysninger om søkeren/utstillingsstedet har fått eller har søkt tilskudd fra andre til utstillingen det blir søkt støtte til.
  • Kortfattet prosjektbeskrivelse som bl.a. må inneholde prosjektidé og forklaring av hvordan denne er tenkt realisert (én til to A4-sider).
  • CV med opplysninger om utdanningen til søkeren, tidligere kunstnerisk virksomhet som utstillinger, deltaking på juryert(e) gruppeutstilling(er), innkjøp, utsmykkingsoppdrag o.l. samt eventuell erfaring fra annen virksomhet.
  • Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet.
  • Avtale om visningssted, med forklaring på hvordan utstillingsutgiftene er tenkt delt mellom kunstner og arrangør.

Søknadsskjema lastes ned her (se nedenfor)

Vi oppfordrer søkere på det sterkeste til å konvertere alle dokument til PDF før innsending.

Kunstnere som skal stille ut i Nord-Norge sender sin søknad på e-post til Nordnorsk kunstnersenter: post@nnks.no.

 

Mer informasjon om ordningen på KiN sine nettsider.

 

(Bildet er fra utstillingen «Et liv uten ekko» med Trygve Luktvasslimo i 2016 som fikk Statens Utstillingsstipend i 2015.)

Downloads


soknadsskjema_utstillingsstipend