Organisasjonen Norske Kunsthåndverkere kunne i 2015 feire 40-årsjubileum. Dette ble markert på ulike måter av kunsthåndverkere over hele Norge. Nordnorsk kunstnersenter og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge laget et kunsthåndverk-kjedebrev, som resulterte i tre fellesarbeid, et kjede for hvert av de nordlige fylkene. 29 kunsthåndverkere fra landsdelen har deltatt, og prosessene har publikum kunnet følge på prosjektets egen Facebook-side.

I løpet av november stemte facebook-publikummet fram tre vinnere av kjedene. Vinnerne ble Svein Spjelkavik (Nordland), Mads Gilbert (Troms) og Morten Strøksnes (Finnmark). I løpet av 2016 vil alle kjedene bli overrakt vinnerne.

Prosjektet er støttet av Norske kunsthåndverkere.