Er du vår nye medarbeider?

Les om vårt ledige engasjement og finn ut om det er noe for deg

Nordnorsk kunstnersenter søker kunstfaglig medarbeider med kurator- og prosjektlederansvar

Engasjement i perioden 1. august 2017 til 30. november 2018 med mulighet for forlengelse

Nordnorsk kunstnersenter står overfor flere nye og spennende oppgaver i de kommende årene, og vil derfor utvide den kunstfaglige staben. Nå søker vi etter en medarbeider til et engasjement.

Den som engasjeres skal i samarbeid med utstillingsleder og resten av staben arbeide med våre programaktiviteter. Dette omfatter blant annet galleriutstillinger, prosjekter andre steder i landsdelen, residensprogram og et talentprogram for yngre kunstnere. I stillingen vil også inngå et stort ansvar for informasjonsvirksomhet.

Vi ser etter en positivt innstilt og sterk faglig kollega som formidler godt i skrift og tale og har praktisk erfaring fra tilsvarende arbeid.

NNKS er en knutepunktinstitusjon for samtidskunst for hele Nord-Norge, og arbeider med kunst i regionale, nasjonale og internasjonale sammenhenger. Den som engasjeres vil få store muligheter til å gjøre seg kjent med regionens kunstliv og delta i senterets mange ulike aktiviteter. Det må også nevnes at kontoradressen er Lofoten.

KVALIFIKASJONER

Vi ønsker at du:

 • har kunstfaglig utdannelse på høyere nivå
 • har arbeidet med utstillinger / kunstprosjekter
 • skriver godt og kan henvende deg til ulike publikum
 • kan sosiale medier og har erfaring med redigering av nettsider
 • tar ansvar og kan arbeide selvstendig
 • ikke er redd for allsidige arbeidsoppgaver
 • blir en god kollega

ARBEIDSOPPGAVER

 • Informasjonsarbeid for alle deler av NNKS sin aktivitet
 • Planlegging av utstillinger i dialog med utstillende kunstnere
 • Prosjektledelse og praktisk arbeid i forbindelse med utstillinger og prosjekter
 • Delta i arbeidet og utviklingen av andre deler av NNKS sin virksomhet, som blant annet gjesteatelierprogram, formidlingsarbeid, kunstprosjekter andre steder i Nord-Norge, internasjonalt samarbeid og forberedelser til LIAF 2019

Arbeidstid:
Engasjement 1. august-30. november 2018
100% stilling
Ønsket tiltredelsesstidspunkt er 1. august. Fortell oss hva som er tidligst mulige tidspunkt du kan begynne i stillingen.

Arbeidssted:
Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær i Lofoten.

Lønn:
Etter avtale.

Søknadsfrist:
15. juli 2017
Søknad, som skal inneholde cv og minst to referanser, sendes per epost til: post@nnks.no

For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Svein Ingvoll Pedersen, daglig leder NNKS
Epost: svein.ingvoll.pedersen@nnks.no
Tlf. kontor: 40089595 / Mobil: 41624549


OM NNKS – www.nnks.no

Nordnorsk kunstnersenter er et senter for visuell kunst som arbeider over hele Nord-Norge. Vi har administrasjon og galleri i Svolvær, Vågan kommune, Lofoten. NNKS er kunstnerstyrt, eierne er Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN). Med samtidig kunst og kunsthåndverk som utgangspunkt driver vi en omfattende virksomhet der de viktigste områdene er:

 • Produksjon av utstillinger
 • Salg av kunst og kunsthåndverk og arbeid med kunst i offentlige rom
 • Formidling
 •  Kunstprosjekter andre steder i Nord-Norge
 • LIAF (Lofoten internasjonale kunstfestival)
 • Kunstnerhuset i Lofoten

NNKS mottar driftsstøtte fra Kulturrådet, Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner og Vågan kommune.