Hvert år deler Nordnorsk kunstnersenter ut midler til uavhengige prosjekter som foregår i Nord-Norge, og som er initiert av kunstnere. På den måten håper vi å komme enda et skritt videre med å spre kunst til steder der de tradisjonelle arenaene for kunst er en mangelvare. Her er gjerne også utradisjonelle visningsformer nødvendig, noe vi oppmuntrer til med midlene. Samtidig ønsker vi å gi kunstnerne muligheten til å fordype seg i langvarige prosesser og undersøkelser. I år mottok vi 28 søknader om støtte, og totalt ble det søkt om 2 216 824. NNKS hadde 250 000 å tildele, som ble fordelt på fem prosjekter.

Jason Rosenberg og Marie Kaada Hovden får 60 000 til The Dinghy AiR. Prosjekter er på samme tid en seilerskole, et tverrfaglig gjestekunstnerprogram og et omreisende kunstprosjekt langs kysten av Nordland. Med en rekke inviterte kunstnere, vil skipet over en fire ukers periode undersøke spørsmål rundt økologi, samfunn og havets mytologi. Å reise ved hjelp av vinden i en båt uten kjøl åpner for muligheten til å navigere på grunt vann til ellers vanskelig tilgjengelige steder. Samtidig settes fokus på det sammenvevde forholdet mellom det menneskelige og det ikke-menneskelige på en skånsom og utforskende måte. På veien vil offentlige arrangementer om temaer som kystkultur, geopolitikk, aktivisme og økologi finne sted.

Humle Rosenkvist og Asta Tutavae Iversen får 35 000 til et prosjekt som finner sted i en campingvogn i Folkeparken i Tromsø. Ved hjelp av sin egen tilstedeværelse og håndlagde rekvisitter, vil kunstnerduoen leke med campingvogn-estetikken, og invitere publikum til ulike aktiviteter knyttet til det å dele og sameksistere. Med sin performative og sosiale praksis på et av Tromsøs mest idylliske møtesteder om sommeren, åpner prosjektet for et skrått blikk på det vi forbinder med ferie, avkobling, familieidyll og samhold. Prosjektet er del av The Arctic Agency for Environmental Research Methodologies and Artistic Practice; en ombygd campingvogn som gjester ulike prosjekter, drevet av de Tromsø-baserte kunstnerne og kuratorene Ruth Aitken og James Lee.

Yngvild Færøy og Søssa Jørgensen får 55 000 til podkasten Folk & Dyr, som tidligere har blitt gjennomført i ulike deler av Norge. Neste område er Saltenregionen i Nordland. Hva kan dyrene fortelle oss om verden, og om oss selv? Hvordan lever vi sammen med dyr, og hva slags dyr velger vi å ha tett innpå oss? Prosjektet utforsker disse spørsmålene gjennom samtaler med mennesker som på ulike måter er engasjert i dyr og dyrespørsmål. Fortellinger fra samtalene redigeres sammen med dyrelyder, og lyder fra aktivitetene og miljøene rundt dem, til lyd-dokumentarer. Podkast som medium brukes her kunstnerisk og estetisk, der lydbildet blir like viktig som historiene som presenteres. I Salten vil podkasten ha fokus på hvordan mennesker og dyr sammen er knyttet til naturomgivelsene og landskapet. Temaer som domestisering versus forvaltning av ville dyr og tradisjonell kunnskap versus moderne metoder vil stå sentralt.

Billedkunstner Eva Bakkeslett får 60 000 til The Conference of the Birds, som hun er medkurator og produsent for. Prosjektet har fokus på fuglenes tilbakegang og deres sameksistens med mennesker. Utgangspunktet er det unike og nære samarbeidet mellom fugl og mennesker i norsk og samisk kystkulturarv, og det enestående og oppløftende eksemplet med økt ærfuglbestand på Vega etter at fuglerøktertradisjonen har blitt tatt opp igjen. Med The Conference of the Birds forenes kunst og vitenskap for å utforske hva som skjer med fuglelivet, og for å undersøke og inspirere til mer bærekraftige og kreative måter å sameksistere med fuglene. Kjernen i prosjektet er Nests; stedspesifikke plattformer der kunstnere, forskere og lokale partnere sammen utforsker utvalgte temaer og problemstillinger knyttet til fugler. Prosjektet vil vises som utstilling på Verdensarvsenteret på Vega og inkluderes i antologien Northern Bird Cultures.

40 000 innvilges til EadnámetToo, et prosjekt med kunst og samtaler om relevante, aktuelle og akutte samfunnstematikker. Bak prosjektet står Dáiddadállu (DD), et samisk kunstnerkollektiv med utøvere innen fagfelt som scenekunst, visuell kunst, film, musikk, joik, design og skjønnlitteratur. Årets tema er overgrep mot naturen i Sápmi og i andre urfolksområder i verden. Kan man egentlig skille mennesket fra natur? Dette er aktuelle spørsmål innen samfunnsdebatten generelt og kunstdiskursen spesielt, og er ekstra relevante fra et urfolksperspektiv. EadnámetToo vil inkludere kunstnere, forskere og politikere lokalt og internasjonalt. Programmet er planlagt å foregå i Kautokeino og Maze i oktober 2020, med performance, konserter, film, seminarer, samtaler, workshops, utstillinger og kunst i offentlig rom.

Forsidebilde: Fra prosjektet The Conference of the Birds. Sterke bånd mellom ærfugl og mennesker igjennom århundreder på Hysvær utenfor Vega. Fotograf: Vibeke Steinsholm.