ÅRSMØTE I NORDNORSK KUNSTNERSENTER

NNKS holder årsmøte 10. mars

Innkalling til årsmøte i Nordnorsk kunstnersenter 2019

Nordnorsk kunstnersenter holder årsmøte
søndag 10. mars 2019 kl 0900-1200

Møtet avholdes på Scandic Harstad
Strandgata 9, 9485 Harstad

Stemmeberettigede er medlemmer av Nordnorske Bildende kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge.

Innmelding av saker:
Saker til årsmøtet må være kunstnersenterets styre i hende senest 10. februar 2019, og må være sendt inn per epost til post@nnks.no eller per post til Nordnorsk kunstnersenter.

Årsberetning og sakspapirer publiseres på kunstnersenterets nettsider to uker før årsmøtet:

Årsberetninger og årsmøter

For annen praktisk informasjon knyttet til arrangementer denne helgen vises til kunstnerorganisasjonenes (NNBK og NKNN) sine innkallinger.