Programmet gir en nyutdannet kunstner en erfaren kunstner som mentor gjennom et helt år. Da mentorordningen ble lansert fikk den mye oppmerksomhet og kunstnersenteret mottok mange søknader. Tilbakemeldinger etter første runde i programmet har vært svært gode fra alle deltakere.

I den andre runden ble disse fire kunstnere tatt opp i programmet:
Hannah Mjølsnes (Trondheim), Thea Meinert (Trondheim), Camilla Nicolaisen (Tromsø) og Ananda Serné (Stavanger).

Kunstnerne som skal fungere som mentorer for disse er Eva Bakkeslett (Steigen) for Hannah Mjølsnes, Ane Graff (Oslo) for Thea Meinert, Åsa Sonjasdotter (Berlin), for Camilla Nicolaisen og Bodil Furu (Oslo) for Ananda Serné.

Neste utlysning i programmet kommer senere i 2018. Mentorordningen er åpen for søknader fra alle nyutdannede kunstnere i hele Norge.

Juryen for programmet i 2018 har vært Helga Marie Nordby, Ruben Steinum, Karolin Tampere og Svein Ingvoll Pedersen.

Mentorordningen for nyutdannede kunstnere er støttet av: Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringstiftelse.

Les mer her

Les mer her