Kunstutsalget til Nordnorsk kunstnersenter har et variert utvalg bøker, med mye nytt og spennende. Vi har valgt ut en rekke bøker med søkelys på nordområdene, især Sápmi. Likevel er spennvidden stor, fra kunstbøker via en fremtidsroman til tidsskrifter og essays.

Her presenterer vi et lite utvalg fra bokbordet:

Contemporary Sami Art and Design
Den første internasjonale presentasjonen av dagens kunstnere og designere i Sápmi. Samiske tradisjoner, både historiske og dagens, er inspirasjonskilder for disse kunstnerne. Boka inneholder arbeider av 35 etablerte og nye navn og er et referanseverk for alle som har interesse for samisk samtidskunst og design. Julie Cirelli og Ester Whang er redaktører og kunstviter Hanna Horsberg Hansen ved UiT bidrar med et essay.
Blant kunstnerne som er representert er Matti Aikio, Hans Ragnar Mathisen, Hanne Grethe Einarsen, Asbjørn Forsøget, Bente Geving, Geir Tore Holm, Per Isak Juuso, Joar Nango, Charlotte Nilsen, Alf Salo, Lena Stenberg, Kristin Tårnesvik og Anders Sunna. Engelsk tekst.

Sámi Art and Aesthetics – Contemporary Perspectives
I løpet av de siste fem tiårene har vi sett en økning i aktiviteten til samiske kunstnere. Samtidig har samisk kunst og duodji blitt organisert og institusjonalisert, ikke minst takket være de samiske kunstnerne selv. Boka har denne utviklinga som tema og plasserer dem i en historisk og nåtidig sammenheng for et internasjonalt publikum.
Svein Aamold, Elin Haugdal og Ulla Angkjær Jørgensen er redaktører. Blant bidragyterne er Harald Gaski, Irene Snarby, Ingeborg Høvik, Gunvor Guttorm, Geir Tore Holm og Tuija Hautala-Hirvioja. Noen av kunstnerne som blir presentert er Johan Turi, Iver Jåks, Outi Pieski, Folke Fjellström, Katarina Pirak Sikku, Geir Tore Holm, Gjert Rognli, Kristin Tåårnesvik og Silje Figenschou Thoresen. Tekstene er på engelsk.

Det er lenge til skumring
Tharaniga L. Rajahs debutroman er lagt til ei alternativ norsk virkelighet, etter at Norge har utsatt samer for utrensking. Det er ei original fortelling om terror, identitet og samhold.
Bokas hovedperson Raisa tar med datteren Násti til Finnmark. Der blir de del av et samisk fellesskap, som bygger en samisk stat. Men snart blir den nye staten angrepet av nabolandene, og Raisa må kjempe for å verne både det nye landet sitt og hennes egen datter.

«På samme måte som den britisk-srilankiske artisten M.I.A. har brakt inn lyden av geværskudd og ladegrep i sin musikk det siste tiåret, plasserer Tharaniga Rajah gjenkjennelige krigskonflikter inn i våre nære omgivelser i denne overraskende og forunderlige debutromanen.»
Knut Hoem, NRK

En punkbønn
Kritiker og essayist Susanne Christensen reflekterer rundt punkens feministiske uttrykk – musikalsk, politisk og litterært. Gjennom møter med musikere og aktivister utforsker hun nittitallets Riot Grrrl-bevegelse i Nord-Amerika og Pussy Riots punkaktivisme i Russland. Hun tar oss med på en anti- Barbie-demonstrasjon i Berlin, og byr på samtaler med to sterke skandinaviske stemmer: Jenny Hval og Olga Ravn.

«En Punkbønn av Susanne Christensen er ikke en bok om musikk, men et riff på 200 sider …»
Anne Hilde Neset, Morgenbladet

Også i tidsskrifthylla omfavner vi aktivisme og samisk kultur:

Hjärnstorm – Samisk vrede
Svensk kulturtidsskrift med eget nummer dedikert til samisk tematikk.

«Med temat Samisk vrede visar vi på hur samisk konst, kultur och berättande osar av vrede och skildringar av psykisk ohälsa och missförhållanden. Jan-Erik Lundström ger en överblick av samtidskonsten, Katarina Kielatis berättar personligt i bilder och Ánne Márjá Guttorm Graven och Neeta Inari Jääskö diskuterar svårigheterna med definieringen av samisk tillhörighet i Finland. Vi har försökt undvika att i allt för stor utsträckning recitera meningsskiljaktigheterna om naturresurser, renskötsel och vargjakt som många redan känner till. Istället erbjuder vi en kontext till dem. Magasinet är ett utsnitt ur vår värld i denna tid och del av den kraft och kreativitet som, likt konfetti, just nu skjuter ut ur Sápmi. Mycket nöje!»
Carola Grahn og Sigbjørn Skåden, gjesteredaktører

I tillegg til bøker og tidsskrifter har vi selvsagt et bugnende utvalg av regional kunst og kunsthåndverk.
Butikken på Torget 20 i Svolvær er åpen fra 10 – 16 tirsdag til søndag.