Hva gjør dere egentlig på Nordnorsk kunstnersenter?
Det er faktisk ganske mange som lurer på akkurat det.

Det korte svaret er «Veldig mye forskjellig».

Det smarte svaret er «Vi sår, gir næring til og dyrker fram kunst i hele Nord-Norge»

Det faktaorienterte svaret er: «I fjor deltok 115 kunstnere i våre utstillinger, prosjekter, gjesteatelierprogram, mentorprogram, symposier og seminarer, støtteordninger og andre aktiviteter. 13.287 personer besøkte galleriet vårt i Svolvær og 4729 barn deltok i våre verksteder og formidlingsaktiviteter. Vi samarbeidet med et 30-talls organisasjoner fra inn- og utland.»

Nordnorsk kunstnersenter er sterkt tilstede i hele regionen. Vi har en pågående satsning i Mo i Rana, med en serie kunstprosjekter og arrangementer som strekker seg over en toårsperiode. Gjennom Den kulturelle skolesekken når vi bredt ut med egne produksjoner og prosjekter rettet mot barn og unge, både i Finnmark, Troms og Nordland. Dessuten når vi ut over landegrensene med internasjonale samarbeider og gjestekunstnere. I 2018 fant Lofoten Sound Art Symposium sted i Henningsvær, med 33 kunstnere fra 13 land. Og i 2019 er mye av aktiviteten sentrert rundt biennalen LIAF – Lofoten International Art Festival.

Full oversikt over alt vi gjorde i fjor finner du i virksomhetsrapporten for 2018 på våre nettsider her.
Mer om årets store begivenhet, LIAF, kan du finne her.
Toppbildet: Fra fjære til fjells / Fiervvás duoddarii
En workshop initiert og ledet av Britta Marakatt-Labba og Hilde Hauan. Den foregikk utendørs i Troms, og hadde fokus på tekstilkunst og utvinning av farger fra vekster i fjæra og på fjellet.