Som kunstner produserer og jobber jeg innen ulike tverrfaglige retninger gjennom billedkunst, performance og i nære samarbeid med musikere og dansere

 • Medlem NNBK

 

 

 

 

 


CURRICULUM VITAE

Kunstner Anita Jakobsen

 Email: anita.jakobsen@live.no

Oppdatert 18.10.20

MEDLEMSKAP

 Universitet i Stavanger Universitetslektor forming. Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Institutt for barnehagelærerutdanning. http://www.uis.no

UTDANNING

 • 2014 -17 Masterprogrammet ved Høgskolen på Vestlandet HVL campus Rommetveit.

Master i Kreative fag og læreprosesser-profil Kunst og Håndverk.

 • 2004 – Grafisk Verksted Stavanger. Dyptrykk
 • 2002 – 2003 Universitet i Stavanger. Praktisk Pedagogisk Utdanning avd. for Lærerutdanning 1996 – 97 Høgskolen i Stavanger avd. Kunstfag. Institutt for musikk og dans IMD – Dans 1
 • 1997 – Høgskolen i Stavanger. Institutt for sykepleie. Anatomi /fysiolog/mikrobiologi
 • 1988 – Grafisk verksted – Stavanger. Hospitant.
 • 1987 – Kunstskolen i Rogaland. Hospitant maleri under kunstner Terry Nilssen Love
 • 1985 – 87 Kunstskolen I Rogaland.
 • 1984 – 85 Høyskolen I Rogaland, humanistiske og estetiske fag.
 • 1979 – 80 Vest-Finnmark VGS. Tegning/ Form/ Farge.
 • 1974 – 75 Gauldalfolkehøgskole. Musikk / Drama.

 

VERV

 • 2016-18 Sámi Dáiddačehpiid Searvi SDS – Samisk kunstnerforbund – Styremedlem
 • 2015-16 Sámi Dáiddačehpiid Searvi SDS Vara styremedlem
 • 2012-13 Sámi Dáiddaguovddáš SDG-Samisk senter for samtidskunst Styremedlem
 • 2010-12 Sámi Dáiddaguovddáš SDG Styre nestleder
 • 2008-10 Sámi Dáiddaguovddáš SDG Vara styremedlem
 • 2010-12 Bildende Kunstners Forening Rogaland. Vara representantskap for KIR.

 

TILDELT STØTTE FRA

INNKJØPT AV

 • 2007 – Lund Kommune
 • 2004 – Bjerkreim Kommune
 • 2001 – Stavanger Kommune
 • 2000 – Tysvær Kommune

 

KOLLEKTIVE UTSTILLINGER 1987-2019

 • 2019 – Sámi daiddafestivála 40 Jagi medlemsutstilling Alta Museum

Sámi Dáiddačehpiid Searvi Samisk Kunstnerforbund

 • 2013 – Rogaland Kunstnersenter Inngang 2013: Åpen dør   http://www.rogalandkunstsenter.no/
 • 2012 – Samisk senter for samtidskunst Stipend utstilling http://www.samidaiddaguovddas.no/
 • 2011 – Samisk senter for samtidskunst. Medlemsutstilling.
 • 2007 -10 Samisk senter for samtidskunst. Sommerutstilling for SDS medlemmer.
 • 2005-08 Samisk senter for samtidskunst. Desember utstilling for SDS medlemmer.
 • 2004 – TouScene. I love Tou scene http://touscene.com/
 • 2001 – Waygood Gallery Newcastle, Rogaland Kunstsenter.  Fighting Art Performance.
 • 2001 – Vestlandsutstillingen- Rogaland Kunstsenter. Kunstcruise, Bergen, Stavanger,

Newcastle, Performance Art Infected: Hege Tapio & Anita. J. www.localmotives.com                         http://www.localmotives.com/hoved/prosjekt/kunstcruise/Vestlandsutstillingen_2001.html

 • 1999 – Rogaland Kunstnersenter, Tollboden. Den Blå Promenade. Maleri og Skulp
 • 1997 – 2004 Rogaland Kunstnersenter. Årlige medlemsutstillinger på sentrets galleri.
 • 1995 – Den 50. Nord Norske Kunstutstilling. Maleri.
 • 1994 – Kultur huset Sølvberget Stavanger. Utrykk frå Ryfylke. Maleri
 • 1989 – Galleri Sølvberget. 30 års jubileet for KIR– Kunstskolen i Rogaland. Maleri.
 • 1987 – Den 42. Nord Norske Kunstutstilling. Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Maleri.
 • 1987 – Sandnes Kunstforening. Avgangsklassen på KIR. Maleri.

SEPARAT UTSTILLINGER

 • 2017 – Master utstilling HVL Stord, Performance Poesi
 • 2007 – Lund kommune Galleri Bakeri
 • 2003 – Bjerkreim Kommune, månedens kunstner.
 • 2002 – Bjerkreim Kommune, månedens kunstner.
 • 2000 – Rogaland Kunstnersenter. 10 kunstnere I 10 dager.  Malerier og performance.
 • 1990 – Ryfylke Kunstlag- vandreutstilling malerier.
 • 1989 – Sola Kulturhus, maleri

FRILANDS OPPDRAG 1994-2019

 Innlegg på konferanser og nettverks samlinger

 • 2018 – Sametingets kunstnerkonferanse. Sametinget i Karasjok.
 • 2018 – Kulturtanken – Sametinget i Norge. Innlegg om kunstformidling. Konferansen:  NASJONENS STEMMER – Samisk kunst og kultur i Den kulturelle skolesekken.
 • 2017 – Arts and Education 2017- konferanse HVL Høgskolen på Vestlandet campus Stord.   Fremføring av master prosjekt Performance Poesi
 • 2016 – Den Kulturelle skolesekken (DKS) Rogaland – nettverks møte for kulturkontakter. Innlegg produksjon Fjærlett.
 • 2013 – Litteraturhuset i Oslo. Seanse – Norsk Kulturråd – INK2013 konferanse Innlegg og fremføring av produksjon, Fjærlett og et Piano.  Ann Sofie Godø piano
 • 2012 – DKS Nord-Trøndelag, Stiklestad kurs og konferansesenter. Innlegg og fremføring- Fjærlett, et tilrettelagt kunstprosjekt.
 • 2012 – Kultur i Troms, DKS nettverkssamling Rica Ishavshotell. En annerledes skoledag.
 • 2010 – Stavanger kommune. Konferanse- Kultur gir helse. Innlegg- Silhuett Om kunstformidling til beboere på institusjoner for eldre.
 • 2010 – Nettverksmøte i Trondheim for nasjonale aktører i Den Kulturelle Skolesekken.

Innlegg- Fjærlett, om formidling til elever med tilrettelagt undervisning.

 • 2009 – Stavanger kommune. Konferanse Kultur gir helse. Innlegg- Male til musikk.
 • 2009 – Rogaland fylkeskommune. Konferanse Samspel. Innlegg- Kunstproduksjon Fjærlett.
 • 2008 – Haugesund Billed galleri. DKS samling arr. Rogaland fylkeskommune (RFK)
 • 2007 – Nordland fylkeskommune. DKS Nordland Konferansen kulTUR . Innlegg- Barn Jazz Kunst
 • 2003-04-05-07- Rogaland Kunstsenter – DKS samling arr. DKS Rogaland Fylkeskommune
 • 2006 – Rennesøy Kommune – Årsmøte i bedriftskunstforening
 • 2005 – Strand Kommune Kulturetaten. Innlegg- Om formidling av kunst.
 • 2005 – Haugesund Billedgalleri – DKS samling arr. Rogaland Fylkeskommune.
 • 2005 – Stasjon K Sandnes – Innlegg om formidling av kunst. DKS Rogaland Fylkeskommune

 

Den kulturelle skolesekken DKS

 • 2019 – DKS Rogaland Turne Winsor Blue, forestilling og maleverksted for småtrinn.
 • 2014 -18 Kultur i Troms DKSS Den kulturelle spaserstokken. Prosjekt Male til Musikk
 • 2015 -17 Drivhuset musikkverksted Bilder og Bulder. http://drivhuset.org/bulder/
 • 2015 -16-17 – 18 DKS Rennesøy Silhuett av en skulptur.
 • 2011 -12-15-16-17 Scene Finnmark. Fjærlett– tilrettelagt kunstproduksjon for grunnskole.
 • 2011 – 12-17 DKS Rogaland Fjærlett– tilrettelagt kunstproduksjon i videregående opplæring.
 • 2015 – Kultur i Troms/Musikk i Troms. Fjærlett og et Piano PianistAnn Sofie Godø
 • 2014 -15 – 19 DKS Rogaland Produksjon Winsor Blue.
 • 2014 – Kultur i Troms. Fjærlett
 • 2014 – Nord Norsk Kunstnersenter/Scene Finnmark DKS produksjon Rabbel & Rytme
 • 2012 -13-14 DKS Nord-Trøndelag prosjekt Fjærlett
 • 2012 -13 DKS Rogaland DKS produksjon Fjærlett Fargen Rabbel Lydbilde. Tilrettelagt for VGS.
 • 2012 – Kultur i Troms DKS forestilling og produksjon Fargen er lysets barn
 • 2011 -12 Kultur i Troms produksjon Bilde Lyd Bevegelse. Pianist Ann-Sofie Godø.
 • 2011 – Kultur i Troms. Produksjon Fjærlett. Grunnskole og VGS for elever med spesielle behov.
 • 2011 – DKS Rogaland. Produksjon Lydbilde for elever med spesielle behov.
 • 2011 – DKS Stavanger. Produksjon Lydbilde.
 • 2010 – DKS Karmøy. Produksjon Lydbilde.
 • 2010 – DKS Nordland. Produksjon Lydbilde.
 • 2010 – Kultur i Troms. Tilrettelagt produksjon Fargen er lysets barn Lyset er fargens mor.
 • 2010 – DKS Karmøy Kulturskrinet. Produksjon Rabbel & Rytme.
 • 2009 – DKS Sortland. Produksjon Når joik møter farge og streker møter joik. Prosjekt og tverrfaglig workshop med musiker Torgeir Vassvik.
 • 2009 – DKS Bodø. Produksjonene Fargen er lysets barn-Rabbel & Rytme

http://bodo.ksys.no/pub/bodo/main/?aid=4237&cid=1274&sac=all&viewall=1

 • 2009 – DKS Stavanger kommune. Fargen er lysets barn Lyset er fargens mor.
 • 2008 – Kultur i Troms- Trastad samlinger. Produksjon Lydbilde. Samarbeid med cellist Runa  Bergsmo. For elever med tilrettelagt skoledag og omvendt inkludering.
 • 2008 – DKS Nordland. Produksjon Fargen er lysets barn Lyset er fargens mor. Rapport: http://www.fauske.vgs.no/Filnedlasting.aspx?FilId=4219&MId1=0&MId2=&MId3=&Print=1&
 • 2008 – DKS Rogaland og Karmøy. Fjærlett produksjon for elever med tilrettelagt skoledag.
 • 2007 – Kultur i Troms og Festspill Turne’. Produksjon Avtrykk av et Inntrykk. Visuell kunst og musikk. Musikere Finn Sletten, Eivind Valdnes og Didrik Ingvaldsen.
 • 2007 – Stavanger2008 -Universitet i Stavanger-RFK. DKS prosjekt Bilde Lyd Bevegelse.
 • 2005 – 07 DKS Rogaland. Produksjonene Rabbel & Rytme / Fargen er Lysets Barn.

          http://www.h-avis.no/puls/om-a-holde-en-blyant-1.1758282

 • 2006 – DKS Rogaland turne, Rabbel & Rytme www.skolesekken-rogaland.no
 • 2003 – 04 DKS Rogaland Produksjon: Fargen er lysets barn Lyset er fargens mor
 • 2003 – DKS Rogaland. Utstilling av egne verk, workshop og foredrag om KH-faget og L97.

Festivaler

 • 2014 – DKS festival Oslo. Bilder & Bulder  Drivhuset Musikkverksted http://drivhuset.org/bulder/
 • 2010 – Nordlyst-festivalen. Prosjekt Bilde Lyd Bevegelse. Åpnings seremoni.
 • 2006 – Jazz Weekend i Vesterålen. Jazz Kunst Barn– musikk og visuell kunst. Workshop og forestilling med Jazz trio og elever fra Holand og Holmstad skole.
 • 2006 – Jazz Weekend i Vesterålen. Avtrykk av et uttrykk. Kunstprosjekt med publikum Roger Johansen konsert Evening Songs. www.sortlandjazz.no
 • 2005 – Kulturfestivalen i Hauge i Dalane. Kunstverksted.
 • 2004 – Kulturfestivalen i Egersund. Kunstverksted.
 • 1998 – Kulturfestivalen i Ryfylke. Kunstverksted for barn i Kulturhuset i Rennesøy.

Festspillene i Nord-Norge FINN www.festspillnn.no

 • 2014 – Barnas festspill. Prosjekt Møter i Barnas Atelier.
 • 2010 – Barnas festspill. Prosjekt Silhuett.
 • 2009 – Barnas Festspill Kunstverksteder for barnehager.
 • 2007 – Barnas Festspill. Rim & Regler Rytme & Farger. Samarbeid og forestilling med musiker Håvard Lund
 • 2006 – Barnas festspill- Nordnorsk Kunstnersenter NNKS. Kunstverksteder for barnehager. http://www.nordlys.no/kultur/article2167653.ece 

Stavanger2008  Europeisk Kulturhovedstad 2008

 • 2009 – Øyane sykehjem. 4 dagers seminar og workshop med ansatte. Livet Kunsten og Kulturen
 • 2007 – Stavanger2008 prosjekt Livet Kunsten og Kulturen. Kunstprosjekt med beboere, barnehagebarn og skole elever på Øyane sykehjem. http://www.aftenbladet.no/kultur/2008/article530037.ece
 • 2006 – 07-08 Europeisk Kulturhovedstad Stavanger2008 prosjekt Bilde Lyd Bevegelse. Prosjekter på universitetet i Stavanger og grunnskoler i Stavanger kommune.  Samarbeid med Leith Symington Institutt for musikk og dans UiS

Frilans oppdrag, kunstprosjekter og formidling

 • 2011 – Stavanger kommune. Prosjekt Silhuett. Øyane sykehjem.
 • 2011 – Lund kommune. Kunstprosjekt i barnehager.
 • 2009 – Hjelmeland Kunstlag. Den kulturelle spaserstokken.
 • 2009 – Time kommune. Kurs for spes. pedagoger ved Bryne skole.
 • 2009 – Stavanger kommune. Male til musikk. Malerkurs for ansatte ved omsorgs institusjoner i Stavanger kommune. Oppfølging på arbeidsplass.
 • 2007 – Skulptur prosjekt Håland skole i Sola kommune. Flaksende moro på Håland skole – Lokalen på nett – NRK Nyheter
 • 2007 – Prosjekt SMELT, Martha Rise vokal, Idar Hauge piano og Anita Jakobsen maleri. Konsert
 • 2007 – Lund Musikk og Kulturskole. Tverrfaglig prosjekt- åpning av Galleri Bakeri.
 • 2006 – Rødvær Skole 06. februar. Produksjon Min samiske og norske arv.
 • 2004 – Rogaland Kunstsenter Formidlings prosjekt, Vikeså Skole.
 • 2002 – Forus Videregående Skole. PPU praksis. Prosjekt Bilde Lyd Bevegelse.
 • 2002 – Formidlingsprosjekt i Bjerkreim kommune.
 • 2002 – Sunde Skole, SFO. Kunstgruppe med 1. og 2. klasse. Jobbet med interiør.
 • 2002 – Rennesøy Skole. Faneprosjekt.  Kunstneriskansvarlig 6. til 7. klasse
 • 2000 – Rennesøy Kulturkontor. Instruktør i dans for UKM.
 • 2000 – Prosjekt Rus, maleri med 9. klassinger fra Finnøy og Rennesøy Skole.
 • 2000 – Skolene i Rennesøy Kommune, 1 til 7. klasse. 11 Brev Til Verden.Utstilling av verkene 01. Januar 2000  Kulturhuset i  Rennesøy.
 • 1994 – 96 Buøy skole. Kunst På Tvers. Pilot prosjekt. De fire elementer, vannprosjekt. Jordprosjekt: 14 skulpturer satt sammen i en installasjon i parken på Buøy.