Grete Andrea Kvaal er fotograf og billedkunstner og bosatt i Tromsø

  • Medlem NNBK

Grete Andrea Kvaal bor og arbeider i Tromsø. Hun har arbeidet med fotografi som kunstnerisk uttrykk gjennom flere år. Gjennomgående i Kvaals omfattende fotoprosjekt er tid og langsomhet, både i forhold til selve arbeidsprosessen og tiden hun bruker på ulike tema. Prosjektene, de fleste i serier, varer ofte over år.

Hun har for det meste arbeidet analogt med sort-hvit bilder, men utforsker også alternative fototeknikker. Fotografisk teknikk velges ut fra hva hun vil uttrykke, og hennes nåværende prosjekt er digitalt og i farger. Prosjektene har vært mange, og har resultert i innkjøp, utsmykninger, multimedia prosjekt, undervisning, bok, film og utstillinger i inn- og utland.

Møte med mennesker her nord og skildring av deres liv har over flere år vært i fokus. To viktige prosjekt er boken «Karen Anna og hennes Siida» (2001) om kvinner i reindriften, og stillbildefilmen «Dagbok fra en avskjed» (2003) om kusinens død. Sistnevnte ble vist på  TIFF og kortfilmfestivalen i Grimstad samme år, fikk pris begges steder.

Selv sier hun om sin kunst:

Naturen er en viktig inspirasjonskilde, og naturens evne til å skape form opptar meg.  Former man undrer seg over, som minner en om menneskelivet eller gjenkjenner som storslåtte landskap. Former i stadig fornyelse, påvirket av naturens rytme, – og med naturen som formgiver.

I arbeid med ulike tema er jeg deltakende observatør, og griper i liten grad inn og påvirker. Bildene skapes i samspill med mennesker og natur, hvor jeg observerer og legger til rette, og løfter frem det man ikke så lett ser.

Bildene er fra mitt siste prosjekt «Et forunderlige liv».