Inger Blix Kvammen

  • Medlem NNBK
  • Medlem NKNN

Inger Blix Kvammen (1954) bor og arbeider i Kirkenes. Som kunstner er hun autodidakt – med en akademisk utdanning i bunn. Den kunstneriske skoleringen har hun selv ”lett seg fram til”. Den spesifikke opplæringen fant hun i USA og England, som spesialiserte kurs.

Inger Blix Kvammen er metall – og smykkekunstner og arbeider med tekstile teknikker i metall. Det innebærer at hun bruker veving og hekling, når hun skaper sine verk. Da hun for 15 år siden startet å produsere smykker, var det i det tradisjonelle lille formatet. Men med årene er formater vokst og i dag, etter mange års utvikling av teknikken, kan mange av verkene betegnes både som plagg og som skulpturer.

”Grenserelatert ” er et nøkkelbegrep i hennes univers. Oppveksten i grensebyen Kirkenes har vært skjellsettende.

Hun har vært med å etablere kulturorganisasjonen ”Pikene på broen”.

Blix Kvammen har under en tiårs periode vært representert i Electrum Gallery i London og er innkjøpt bl.a. av Nordnorsk Kunstmuseum, Samiske Samlinger og UD. Hun har hatt en rekke separatutstillinger i inn – og utland.