Stedskunst, Installasjon, Foto.

  • Medlem NNBK

Utforsker sted og stedskontekst. Finne tolke, tillegge, gjenoppfinne. Arbeider tredimensjonalt med rom, skulptur og sted.  Min intensjon er å finne formen gjennom tilstedeværelse og samspill med omgivelsene. Jeg blir inspirert av steder og prøver å isolere alle lag av stedet til jeg finner et lag å spille med. For meg er det å jobbe med bilde/ skulptur/ rom/ sted et  arbeid som står i relasjon til noe og som  starter og ender i et samspill. Jeg er opptatt av hvordan politikk og samfunnsverdier kommer til uttrykk i ulike steder både som maktsteder  og avmaktsteder. I 2016 plantet jeg tre hager inne på Tromsø Skipsverft. Hagene bestod av vekster som hadde egenskaper til å trekke ut tungmetaller i forurenset  jord. Parallelt ble det utført et praktisk forsøk på teorien om solsikkers evne til blyopptak, såkalt phytoremediering. Jordprøver tatt før og etter ble analysert og viste en reduksjon på 10 prosent blyinnhold slik teorien tilsa.  40 nasjonasjonaliteter som jobbet på Tromsø Skipsverft og det ble snakket mange språk i metallstøy, oljesøl og spraymaling. I møtet mellom tungmetallarbeidere og avfallsdeponi fikk hagene stå med uventet bevoktning. Tromsø skipsverft har nå flyttet. Snart skal det vokse opp nye high class boliger på området og der det vil snakkes helt andre språk.


CV

Irene Rasmussen, Balsfjordvinden 36, 9006 Tromsø Billedkunstner, Kunstkonsulent KORO, Universitetslektor,

tlf: 91751048

irerasmussen@gmail.com, Organisasjonsnummer: 982159466

Medlem i NBK, NNBK -Nordnorske Billedkunstnere; KIT, Kunstnerne i Tromsø

 

UTDANNING

 

2017 Organisasjon og ledelse, Norges arktiske universitet Tromsø

2004 Universitetspedagogikk, Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet, NMBU 1987-92 Kunstakademiet i Trondheim, NTNU

1985-87 Nordland Kunst og Filmfagskole, Kabelvåg, Lofoten 1985 Examen Philosoficum, Tromsø Universitet, UIT

1984 Lorentzo de`Medici, Firenze, Italia 1982 Kongsbakken videregående skole

 

Konsulentoppdrag kunst i offentlig rom.

2017- Kåfjord kommune

2017 Kunstkonsulent ”Runners” Tromsø kommune 2017 Medkonsulent, Asplan Viak

2016 Kuratoroppdrag Luftforsvaret Sørreisa, KORO

2014 -2018 Kunstkonsulent for Sommerlyst Ungdomsskole, Tromsø Kommune 2010 Prosjektkoordinator Man Made Youngstorget, Oslo Arkitekturtriennale

2010 Parallelloppdrag Hammerfest kommune, Bytorget, In`by landskapsarkitekter 2009 Parallelloppdrag Kongsvinger kommune, Festningsavenyen med In`by

2005 Kunstkonsulent Haugjordet ungdomsskole, Ski kommune, 2003 Kunstkonsulent Seiersteen ungdomsskole, Frogn kommune, 2002-2003 prosjektleder for Isprosjekt , Ås Historielag og landskapsarkitektstudenter,Ås

Aktivitet/ kommende

2018 medstifter kunstorganisasjon i Tromsø KIT, Kunstnerne i Tromsø

2018 Gjesteatelier Vadsø, Finnmark Fylkeskommune

 

Kunstoppdrag – utsmykking i offentlig rom

2009 Moertunet sykehjem, Ås

2002 Statuett for Nordnorsk reiselivsnæring 1999 Kabelvåg videregående skole

1997 Tromsø lufthavn

 

UTSTILLINGER

2017 Kulturbadet Sandessjøen

2016 Tromsø Open, Kafe Eka, Tromsø kunstforening

2016 Kurant Nabolag, Tromsø Mekaniske skipsverft, i regi av Kurant Visningssted 2016 Pop up 1.0 Tromsø

2016 Tegning#Verk#Verktøy, Galleri Nordnorge, Harstad 2015 Installation Black Box Rådstua, Tromsø

2006 Jubileumsutstilling Kunstnersenteret i Lillestrøm 2002 Kunstanlegg:1 Vestfold Kunstnersenter

2001 Trans art, Trondheim 1999 Akershus kunstnersenter

1997 Statens høstutstilling

1998 EXILKUNST, Tromsø

1994, Camping i Ruinparken, PIG prosjekt i gamlebyen i Oslo 1993 UKS loftet

1992 UKS spillebule , Oslo 1988 Nordnorsken2005, 2004, 2003, og Galleri Texas Ås 1999 Galleri Skårer, Lørenskog

1996 Tre rom tre kunstnere, Ås 1995 Ås kunstforening

1995 DIXIE, Oslo

1994 Tromsø k.forening Mørketidsutstilling 1992 KIT utstilling , AVH, NTNU

1992 Avgangsutstilling, Trondheim kunstforening 1991 Norske Miniatyrer, Tromsø Kunstforening

1991-92 Desemberutstilling,Trondheim kunstforening

 

SEPARAT UTSTILLINGER

2002 Oslo kunstforening

1997 Tromsø kunstforening

1997 Akershus kunstnersenter

1994 UKS

 

OFFENTLIGE INNKJØP

Norsk Kulturråd

 

STIPEND

2016 Tromsø Kommune prosjektstøtte 2004 BKH vederlagsfondet

1999 BKH vederlagfondet

1993 UKS arbeidsstipend

1992 BKH vederlagsfondet stipend 1997 BKH Utstillingsstipend

Undervisning

2015, 2016, 2017 Masterkurs, Landskap og teritorielle studier , AHO avd.Kunstfakultet Tromsø,

2014 -2000 Universitetslektor, Institutt for landskapsplanlegging, Universitet på Ås.

2013 Forskningstermin Tromsø

1999- 1994 Kulturskolen i Ås Kommune.” Det skapende menneske” i barnehager og grunnskoler

 

Publikasjonere/ Forelesning

2017 Paneldebatt Tromsø kunstforening, Kunstårbok 2018

2017 Kunstnerstyrte visningsrom, Kurant nabolag

2015- Verftstomtas mulighetsrom, debattinnlegg om kunst og byutvikling, Nordlys

2014- Gjesteforelesning om kunst og byutvikling, Carlsbergkvartalet i forbindelse med Workshop Prosjekt Skipsverftet , Galleri Kurant, Tromsø

2013- Artikkel, Park og anlegg 2012- Kronikk Park og Anlegg

2008 Foto: Norske Hager gjennom 1000 år, Magne Bruun, Andresen, Butenschøn forlag