LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL SØKER KURATOR(ER)

LIAF søker nå kurator(er) for LIAF 2022 med engasjement fra 1. april 2021 – 1. november 2022.


LOFOTEN INTERNASJONALE KUNSTFESTIVAL SØKER KURATOR(ER) FOR LIAF 2022

Lofoten internasjonale kunstfestival-LIAF er en biennale for samtidskunst som finner sted i øygruppa Lofoten. LIAF betrakter hele det nordlige Norge som sin hjem-region. Biennalen har røtter tilbake til 1991, da den første kunstfestivalen ble arrangert i Lofoten, og er i dag en viktig institusjon i norsk samtidskunst. Med et lokalt utgangspunkt arbeider LIAF med en orientering mot det regionale og det globale.

LIAF søker nå kurator(er) for LIAF 2022 med engasjement fra 1. april 2021 – 1. november 2022.

BAKGRUNN

I likhet med en stor del av verdens biennaler ble LIAF etablert på 1990-tallet. I 2020 er situasjonen for de fleste store kunstarrangementer endret.

En stor utfordring for internasjonale kunstbiennaler er de miljømessige konsekvensene av tiltagende internasjonal mobilitet. Mobiliteten er samtidig et resultat av globaliseringen, som en gang gjorde de internasjonale biennalene mulige. Spesifikke spørsmål knyttet til biennalekulturens bærekraftsutfordringer er hvilke verdier biennaler skaper lokalt, samt hvilket innhold begrepet ‘internasjonal’ skal ha i en lokal sammenheng.

Alt dette har vært kjent og diskutert lenge, men den nåværende pandemien har aktualisert problemstillingene, og gjort noen av dem tydeligere og mer presserende å ta tak i.

For LIAF sin del betyr dette at vi sammen med våre kuratorer ønsker å arbeide med en biennale, som uten å gi slipp på biennalens mulighet for å stille fokus, samle, gi synlighet og skape nye forbindelser, skal søke å:

– Ha et tydelig utgangspunkt i sine egne omgivelser og sin egen situasjon
– Finne nye måter å arbeide globalt og på tvers av landegrenser, på meningsfulle måter som gir kunnskap og verdi både på lokale og overnasjonale nivåer
– Ha en bevissthet om bærekraften i de ulike økologiene som omgir LIAF
– Bidra til en utvikling av infrastruktur i kunstfeltet i Nord-Norge
– Øke antallet mennesker som kommer i berøring med LIAFs kunst og kunstnere

FOKUS FOR LIAF 2022

LIAF 2022 skal ha søkelys på samarbeid og kollektive prosesser. LIAF 2022 skal legge til rette for kunstproduksjon, skape verdier og kunnskap gjennom kunst, med bakgrunn i reelle møter og utveksling mellom mennesker og steder. Workshops og kunstnerresidenser vil være bærende elementer i utviklingen av festivalen. Flere detaljer om engasjementet og LIAF 2022 finner du på www.liaf.no

LIAF er eid og organisert av Nordnorsk kunstnersenter, med et kunstnerisk råd som bestemmer biennalens profil og rammeverket for hver utgave av LIAF.

SØKNAD

Søknaden skal inneholde:

– Beskrivelse av motivasjon for engasjementet og prosjektskisse (Maks. samlet lengde to A4-sider)
– Søknadsbrev som beskriver kuratorens profesjonelle bakgrunn og erfaring i form av en kort biografi/cv. (Maks. lengde én A4-side)
– Illustrert portfolio/presentasjon av 1-3 utvalgte prosjekter (som pdf eller som lenke til nettsted)
Vi ønsker alt søknadsmateriale tilsendt samlet i én fil i pdf-format.
Søknadsfristen er 1. januar 2021 kl 23:59 norsk tid.
Søknaden sendes per e-post til application@liaf.no

LIAF og NNKS er støttet av Kulturrådet, Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Vågan kommune.