Nordnorsk kunstnersenter søker medarbeider

Engasjement i perioden 15. oktober 2019 til 14. oktober 2020 i 100% stilling
(Det er også aktuelt å engasjere i 50%-stilling over to år)

Vi søker en medarbeider som skal bidra til å styrke vårt arbeid med kunst i offentlige rom og utvikle vår rolle som kunstfaglig ressurssenter i regionen.

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) skal være en rådgiver og samarbeidspartner for offentlige og private oppdragsgivere, samt for kunstnere og kuratorer i deres arbeid med offentlig kunst i landsdelen. Det er et mål for oss å øke bruken av offentlig kunst i vår region.

Hvis du er den vi søker, vil du med god faglig støtte fra kolleger arbeide med koordinering av våre egne ressurser og nettverk, og med å skape nye aktiviteter og prosjekter. Arbeidet vil medføre mye personlig kontakt med ulike folk, og du vil aktivt oppsøke nye aktører og mulige samarbeidspartnere. Vi ønsker oss en positivt innstilt og dyktig medarbeider som uttrykker seg godt i skrift og tale og gjerne har erfaring fra tilsvarende arbeid.

NNKS er en knutepunktinstitusjon for samtidskunst for hele Nord-Norge, og arbeider med kunst i regionale, nasjonale og internasjonale sammenhenger. Vi er også en del av nettverket Kunstsentrene i Norge. Den som engasjeres vil få muligheter til å gjøre seg kjent med regionens kunstliv og delta i senterets ulike aktiviteter. Kontoradressen er Svolvær i Lofoten.

KVALIFIKASJONER

Vi ønsker at du:

 • har kunstfaglig utdannelse på høyere nivå
 • har kunnskap om kunst i offentlige rom
 • kan uttrykke deg klart i tekst og tale
 • tar ansvar og kan arbeide selvstendig
 • ikke er redd for allsidige arbeidsoppgaver
 • blir en god kollega

Personlig egnethet blir vektlagt.

ARBEIDSOPPGAVER

 • organisere og systematisere ressurser for kunstnere og oppdragsgivere
 • informasjonsarbeid overfor offentlige og private aktører
 • skape oppdrag innen offentlig kunst
 • organisere fagseminarer og møter
 • rådgiving på Kunst i offentlige rom-området
 • andre oppgaver knyttet til NNKS ressurs- og rådgivningsvirksomhet
 • delta i arbeidet med andre deler av NNKS sin virksomhet

Engasjementets varighet:

Fra 15. oktober 2019 til 14. oktober 2020 (senere startdato kan vurderes)
100% stilling (Det kan også være aktuelt å ansette i en 50% stilling over to år.)

Arbeidssted:

Nordnorsk kunstnersenter, Svolvær i Lofoten.

Lønn:

Etter avtale.

Søknadsfrist:

15. september 2019
Søknad, som skal inneholde cv og referanser, sendes per epost til: post@nnks.no
Vi ønsker søknaden i form av ett dokument i pdf- eller word-format.

For mer informasjon om stillingen, kontakt:
Svein Ingvoll Pedersen, daglig leder NNKS
Epost: svein.ingvoll.pedersen@nnks.no
Tlf. kontor: 40089595 / Mobil: 41624549

Illustrasjon: Fra Svolvær en godværsdag. Foto: Kjell Ove Storvik
__________________________________________________________________________________
OM NNKS – www.nnks.no
Nordnorsk kunstnersenter er et senter for visuell kunst som arbeider over hele Nord-Norge. Vi har administrasjon og galleri i Svolvær, Vågan kommune, Lofoten.

NNKS er kunstnerstyrt, eierne er Nord-Norske Bildende Kunstnere (NNBK) og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN). Med samtidig kunst og kunsthåndverk som utgangspunkt driver vi en omfattende virksomhet der de viktigste områdene er:
• Produksjon av utstillinger
• Salg av kunst og kunsthåndverk og arbeid med kunst i offentlige rom
• Formidling
• Kunstprosjekter andre steder i Nord-Norge
• LIAF (Lofoten internasjonale kunstfestival)
• Kunstnerhuset i Lofoten (NNKS AiR)

NNKS mottar driftsstøtte fra Kulturrådet, Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner og Vågan kommune.