Sjekklistene kan vise hva som er viktig å gå gjennom og ta stilling til og kan også brukes ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner til de ulike aktørene og funksjonene i prosessen.

  NNKS_Manual for gjennomføring av kunstprosjekter i offentlig rom

NNKS_Anbefalinger for kravspesifikasjoner1

skisseforslag NNKS_Skisseforslag til kunst i offentlig rom