Årsmøte

Kunstnersenterets generalforsamling består av medlemmene i de to regionale kunstnerorganisasjonene, Nordnorske bildende kunstnere og Norske kunsthåndverkere Nord-Norge. Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april.

Styret

Styret i NNKS består av 2 representanter fra Nord-Norske Bildende Kunstnere, 2 representanter fra Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, 1 ansattes representant og 1 representant oppnevnt av de nordnorske fylkene. Per i dag er dette styret i NNKS:

  • Cecilie Haaland, NKNN, styreleder
  • Silja Skoglund, NKNN, styrets nestleder
  • Vibeke Emilie Steinsholm, NNBK
  • Jet Pascua, NNBK
  • Kristin Risan, ansattes representant
  • Hanne Hammer Stien, fylkenes representant

(NKNN= Norske kunsthåndverkere Nord-Norge, NNBK=Nordnorske bildende kunstnere)