Sted
Fjære og fjell i Svolvær
Fra
31. aug 2020
Til
04. sep 2020

Workshopen er del av Nordnorsk Kunstnersenters tematiske sommerresidencies.

Fra fjære til fjells / Fiervvás duoddarii

Fire dager workshop med fokus på broderi og plantefarging med Britta Marakatt-Labba og Hilde Hauan. Dette er del to av workshopen Fra fjære til fjells / Fiervvás duoddarii. Første del var i Berg i fjellandskapet i Troms, 2008.

«Fra fjæra i Lofoten er det lett å ta seg opp til fjells. Langs denne ruta skal vi finne planter, sopp, tjuke, skjeggmose, steinlav, tang og tare som det er så rikt av.
Vi skal vandre langs dyretråkk til fjells og balansere på steiner i sjøkanten. Garn og stoffer skal farges i gryter som varmes opp på bål i fjæra. Broderi skal det eksperimenters med. Vi skal bo og arbeide sammen disse fire dagene. Vi ønsker å lage en workshop hvor deling av felles kunnskap og erfaring står i fokus. Alt gruppa tilegner seg av ny kunnskap disse dagene kan vi alle benytte i våre kunstneriske praksiser seinere. I felleskap lager vi en kunnskapsbank som vi alle kan bygge videre på sammen eller hver for oss.

Som del av workshopen vil vi drøfte det store fokus som tekstil har fått de siste årene og den store aktiviteten vi ser rundt de tekstile teknikkene, blant utøvende kunstnere og kunststudenter. Det å få lov til å fordype seg i en teknikk, lære et håndverk som tar tid i utførelse og i å finne et kunstnerisk resultat. Vi har ansvar for å ta vare på disse ferdighetene og formidle dem videre, vi som ennå er en del av ei ubrutt lenke av overført kunnskap og erfaring gjennom århundrer fra generasjoner til generasjon.»   Hilde Hauan og Britta Marakatt-Labba

Britta Marakatt-Labba bor og arbeider i Øvre -Sopporo i Sverige. Hun er utdannet ved HDK i Gøteborg. Hun har vært kunstner siden 1979 og har utstilt i inn- og utland. I 2017 mottok hun John Savío prisen og deltok på documenta 14. Marakatt-Labba er æresdoktor ved Umeå universitet.

Hilde Hauan bor og arbeider både i Tromsø og Bergen. Hun er utdannet i Canada og Danmark. De siste årene har hun vært professor ved Kunsthøgskolen i Bergen og professor II på Samisk høgskole i Kautokeino. Hun har vært kunstner og scenograf siden 1979 og har utstilt i inn- og utland. Hauan har mottatt Ulrik Hendriksens Ærespris 2018.

SØKNADSINFORMASJON

Fra fjære til fjells / Fiervvás duoddarii 
NÅR 
31. august til 4. september, 2020
HVOR 

Svolvær, Lofoten, Norge
Søknadsfrist: 27. april 2020

HVA og HVORDAN
Hovedsakelig utendørs aktiviteter, vandring og arbeid i ulendt terreng. Vekslende værforhold. Felles måltider, overnatting, samtaler. Garn og stoffer skal farges i gryter som varmes opp på bål i fjæra.
Vi vil bruke nettbasert plattform til å formidle aktivitetene, undersøkelsene og oppdagelsene. Det stilles krav til at deltakerne aktivt bidrar til denne plattformen, i løpet av og i etterkant av workshopen.
Ta med varme klær, gode sko til å gå til fjells, klær til å være ute i også hvis det kommer en skur. Skrivebok, nål til å sy med, stoffer og garn en gjerne vil farge.

KOSTNADER
Deltakerne dekker egen reise tur/retur Svolvær. 
Workshopen dekker lokal transport, kost, losji og noe materialer. 
NB! enkel standard på innendørs overnatting, noen delte soverom. Det er mulighet for organisert gratis transport fra flyplass/Havneterminal etter avtale.

HVEM KAN SØKE?
Kunstnere, kunststudenter eller andre spesielt interesserte med annen bakgrunn.
 Det er plass til 10 deltakere.

Søknaden skal inneholde:

– søknadsbrev som beskriver kunstnerisk praksis og motivasjon for å delta (maks 1 A4 side)
– relevant CV (maks 2 A4 sider)
– relevant billedmateriale som dokumenterer egen praksis (maks 4 foto med billedtekster, film, tekst og lydfiler legges ved som lenker i søknaden)
Søknaden merkes «Sommerworkshop 2020» og sendes som en PDF til: post@nnks.no
Søknadsfrist: 27. april 2020