Sted
Vadsø Vesisaari Čáhcesuolu
Fra
06. jul 2020
Til
05. apr 2021

Maija Liisa Björklund 10(00) years in the making 10(00) vuotta tekeilä (2017) Installation/Installaatio

Workshop: 10(00) vuotta tekkeilä II / 10(00) Years In the Making II.

Arbeidet er en utforskning av visualitetens og taktilitetens rolle i identitetsfølelse og -bygging utviklet av Maija Liisa Björklund. Et verk med samme tittel ble vist som del av kunstmønstringen Kven Connection i 2017. Den nye delen av prosjektet innebærer en mer interaktiv publikumstilnærming, med oppstart som workshop i Gallerikiosken i Vadsø oktober 2020.

Utgangspunktet vil være treskjæring, en gammel håndverkstradisjon og kreativ uttrykksform. Det kan, som annet håndverk og arbeid med hendene, virke meditativt og koordinere kropp og sinn på en måte som holder på å bli sjelden for mange i dagens samfunn. Hendene er blant kroppens mest reseptive organ for å generere og lagre personlig kunnskap og erfaring. I workshopen vil det legges til rette for å lære men også personlig å gjentolke og videreutvikle gamle tradisjoner. Intensjonen er samtidig å skape en plattform for dialog og utveksling om publikums forhold og assosiasjoner til kvensk materiell kultur, symbolers iboende kraft, og håndverkets betydning som bærer av tradisjon og innovasjon.

fra boka Malcolm McCullough Abstracting craft: The Practiced Digital Hand:

«…whereas the eyes stay fixed on the outer surface of things, hands have a way of getting inside, and so they contribute more to our belief in the reality of the world. Hands also discover. They have a life of their own that leads them into explorations. For example, a sculptor’s feel for a material will suggest actions to try, and places to cut. Learning through the hands shapes creativity itself. «The hand is not the mind’s docile slave. It searches and experiments for its master’s benefit; it has all sorts of adventures; it tries its chance».

 

Workshop
Oktober 2020 (dato kommer)
Sted: Prosjektrommet i Gallerikiosken, Rådhusgata 6, Vadsø

Fokus i workshopen vil være solrosesymbolet fra det kvenske flagget. Dette er et sentralt motiv, som har vært brukt i tradisjonelle treskjæringer i ulike former og variasjoner; det finnes eksempler på gjenstander fra det kvenske området og fra Tornedalen med lignende utskjæringer på for eksempel vevstoler og båter. Ofte var de skjært ut på kjærestegaver, og spesielt på rukinlapa, den delen av spinnerokken som holder fibrene fast.

Deltakelse er gratis, og passer for de med lite eller ingen erfaring med treskjæring. Det vil også bli tilrettelagt for de med mer erfaring, som ønsker å fordype seg i disse symbolene og mønstrene og de som vil lære å slipe sin egen kniv og øks.

Materialer og verktøy er tilgjengelig, men en kan gjerne ta med eget om ønskelig.

Aldersgrense: 15 år.
Maks antall deltakere: 10 (informasjon om påmelding vil bli annonsert)

Motiver fra workshopen vil kunne brukes i en animasjon som planlegges å vises som utendørs projeksjon i mørketiden i Vadsø. Informasjon om medvirkende kunsthåndverkere/instruktører/foredragsholdere kommer.

 

Maija Liisa Björklunds (f.1987 Tromsø) praksis strekker seg over blant annet installasjon og performative praksiser. De omhandler ofte hvordan indre og ytre rom oppleves og fortolkes, og hvordan tegn leses. Skjulte eller glemte former for kunnskap er et tilbakevendende tema. Tekstproduksjon i form av automatskrift er ofte innlemmet i prosjektene, enten som del av en prosess, eller et mål i seg selv.

10(00) vuotta tekkeilä II / 10(00) Years In the Making II er del av «Kvensk/norskfinsk tradisjonskunnskap i møte med ei ny tid», et prosjekt initiert av Troms og Finnmark Fylkeskommune med støtte fra av Kommunal og moderniseringsdepartementet. Takk til Gjesteatelieret i Vadsø og Vadsø kunstforening.

Verket 10(00) vuotta tekkeilä II / 10(00) Years In the Making II er del av Prosjektet «Kvensk/norskfinsk tradisjonskunnskap i møte med ei ny tid» som i samarbeid med kunstnere og andre aktører gjennomføres mellom 2020-2021. Kvener/norskfinner har en lang historie i Finnmark. Det kvenske/norskfinske samfunnslivet i Finnmark er mangfoldig og berører temaer som kultur og tradisjon, kunst og kunsthåndverk, språk og litteratur, kunnskap og læring, kulturminner og kulturarv. Møtet mellom kunst og håndverkstradisjoner kan skape noe nytt, og fortelle oss noe om vår samtid. Overføring av tradisjonskunnskap betyr også overføring av kvensk språk i form av fagterminologi og til berikelse for kunst- og håndverksfaget.

Bilde øverst: Maija Liisa Björklund 10(00) years in the making, 10(00) vuotta tekeilä (2017), Installation/Installaatio
Alle foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt