Sted
Norge
Fra
30. sep 2016
Til
31. aug 2019

Illustrasjon: Camilla R. Nicolaisen, Ritual remedy for felon, gout, sores and blisters found on fishers and artists. Photo: Camilla R. Nicolaisen

 

[Please click here for English]

Mentorordning for nyutdannede kunstnere

Hva er det?

Ordningen kobler sammen en nyutdannet kunstner og en etablert kunstner – en mentor. Mentoren skal fungere som en rådgiver, samtalepartner og en som deler sine yrkeserfaringer. Programmet foregår gjennom ett år og gir muligheter for reiser og møter. Hensikten er ikke at dette skal være en assistentordning.

Programmet gir en nyutdannet kunstner en erfaren kunstner som mentor gjennom et helt år. Da mentorordningen ble lansert fikk den mye oppmerksomhet og kunstnersenteret mottok mange søknader. Tilbakemeldinger etter første runde i programmet har vært svært gode fra alle deltakere.

Gå direkte til søknadsportal her

Mentorprogrammet 2018-2019

I den andre runden ble disse fire kunstnere tatt opp i programmet:
Hannah Mjølsnes (Trondheim), Thea Meinert (Trondheim), Camilla Nicolaisen (Tromsø) og Ananda Serné (Stavanger).
Les mer om de enkelte kunstnerne under.

Kunstnerne som skal fungere som mentorer for disse er Eva Bakkeslett (Steigen) for Hannah Mjølsnes, Ane Graff (Oslo) for Thea Meinert, Åsa Sonjasdotter (Berlin), for Camilla Nicolaisen og Bodil Furu (Oslo) for Ananda Serné.

Neste utlysning i programmet kommer senere i 2018. Mentorordningen er åpen for søknader fra alle nyutdannede kunstnere i hele Norge. Juryen for programmet i 2018 har vært Helga Marie Nordby, Ruben Steinum, Karolin Tampere og Svein Ingvoll Pedersen.

Mentorordningen for nyutdannede kunstnere er støttet av: Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringstiftelse.

 

Deltakende kunstnere i Mentorprogrammet 2018-2019

Hannah Mjølsnes, Current, 3 kanals lyd og videoinstallasjon, i samarbeid med Mike Leisz.

Hannah Mjølsnes (1987) lager stedsspesifikke installasjoner og performance som belyser  materialer som gjerne omtales som ikke-levende; mineraler, metaller, planter og landskapet selv. Hun bruker video til å studere og skape et forhold til subjektet, og dette blir til lyd og videoinstallasjoner med prosjeksjoner i stor skala. Arbeidene tar form som et sted der det er mulig å tenke på disse materialene som subjekt, som opphav til mytologi, og deres påvirkning på oss. Hun gjør også stedsspesifikke teserveringer av ni utvalgte planter som en del av kollektivet The Nine Herbs Charm. Mjølsnes har stilt ut på Podium (Oslo), Louise Dany (Oslo) og Human Resoursces Los Angeles (LA).

 

Thea Meinert, Ware (2017), installasjon
Fra utstillingen EXIT – MFA graduation show Trondheim Kunstmuseum, Gråmølna
Foto: Reidun Synnøve Gravelseter

Thea Meinert (f.1989) har en master i billedkunst fra Kunstakademiet i Trondheim og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Hun arbeider hovedsakelig med skulptur og installasjon, og med et vidt spenn i materialer, teknikk og form. I 2017 var hun artist-in-recidence på Surnadal Billag og Rake Visningsrom med påfølgende utstillinger begge steder. Våren 2018 har hun stilt ut på Galleri Blunk og Galleri Kit i Trondheim, og har kommende utstillinger i Galleri Kronborg i Bergen og Kunsthall15 i Trondheim.

 

 

 

Camilla R. Nicolaisen, Måsekasse, Tromsø Kunstforening. Photo: Camilla R. Nicolaisen

Camilla Nicolaisen er billedkunstner kunstner, opprinnerlig fra Lofoten og nå bosatt i Tromsø, Norge. Hun har sin bachelorgrad i keramikk fra Kunsthøgskolen i Bergen, og en mastergrad i samtidskunst fra Kunstakademiet i Tromsø. For tiden har hun et studio på Kysten-Tromsø Fylkeskultursenter; og er medlem av kunstgruppene «Tromsø Tegneklubb», «Open Out» og «Queer Ecology», – en forskningsgruppe med kunstnere og utøvere fra andre fagfelt som arbeider med økologi med utgangspunkt i queer tenkning. Hennes kunstneriske praksis omfatter keramiske strukturer, lydverk, medisinske planter, tegninger og installasjoner med materialer fra naturen. Nicolaisen arbeider med tematikk som berører arts overskridende tilknytning, for å markere nødvendigheten av å gå utover natur kultur dikotomien. I sitt arbeid ønsker hun å utforske hvordan grunnleggende nedarvet kunnskap kan tilbakeføres til det moderne liv samt hvordan lokal kunnskap har funnet måter å fortsette på den globaliserte, kapitalistiske verden. Mer generelt utfordrer hennes arbeid også noen av de dominerende fortellingene knyttet til kolonisering, kjønnsnormer, normkritikk og forbrukersamfunnet.

 

Ananda Serné, Echoists of the Takase River, video still, 2016

Ananda Serné er bosatt i Stavanger. Hun har en MA i kunst fra Iceland University of the Arts, Reykjavík. Gjennom bevegelige bilder, fotografi, tekstiler og tekst utforsker hennes praksis former for sensorisk (dis)orientering, samt ulike måter å oppleve bestemte landskap; både kognitivt og intuitivt. Et utvalg av separat/gruppeutstillinger og visninger inkluderer: Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo; Studio 17, Stavanger; Tenderflix International Film and Video Prize, Tenderpixel, London; Gerdarsafn Kópavogur Art Museum, Iceland; Antimatter Media Art, Canada and Stuttgarter Filmwinter, Tyskland. Hun har hatt kunstneropphold ved Villa Ruffieux i Sveits og Asahi AIR i Japan.

Mer om Mentorprogrammet ved NNKS

Hvordan velges kandidatene ut?

Det er de nyutdannede kunstnerne som søker til ordningen. Fire nyutdannede kunstnere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader. En jury vil ut fra de utvalgte kunstnernes interesser og motivasjon koble dem sammen med en mentor. Mentorene i programmet vil være kunstnere med tung erfaring og allsidig utstillingsvirksomhet fra ulike institusjoner i Norge og utlandet. De vil ha en innretning på sitt kunstnerskap som er interessant i forhold til søkerens egen praksis, og de vil være sterkt motivert for å delta i programmet. Sammensetningen av parene vil foregå i dialog mellom jury, søker og mentor.

Juryen har medlemmer fra blant andre Unge Kunstneres Samfund, Lofoten Internasjonale Kunstfestivals kunstneriske råd og Nordnorske Bildende Kunstnere.

De fire kunstnerne vil også bli invitert til en årlig samling initiert av Nordnorsk kunstnersenter.

Programmet vil i første omgang løpe fra 2016 til 2019, med årlige utlysninger.

Søknadsfrist: 30. august 2018.

Hvem kan søke?

Kunstnere som har avsluttet utdannelsen de seneste tre år og som bor og arbeider i Norge kan søke. Kun kunstnere fra det visuelle kunstfeltet kan søke.

Søknaden skal inneholde:

    • søknadsbrev som beskriver motivasjon for å delta i ordningen, hva du forventer å få ut av programmet (maks 4000 tegn med mellomrom)
    • beskrivelse av kunstnerisk praksis og interesser og relevant cv (maks 3000 tegn med mellomrom)
    • relevant billedmateriale som dokumenterer egen praksis (maks 8 foto med billedtekster, film og lydfiler legges ved som lenker i søknaden)

Søknaden leveres gjennom NNKS sin elektroniske søknadsportal på www.nnks.no

Pressemelding om de fire første kunstnerne i programmet

Pressemelding om de fire kunstnerne i programmets andre runde

Programmet er støttet av Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse.