Sted
Norge
Fra
30. sep 2016
Til
31. des 2019

[Please click here for english]

Mentorordning for nyutdannede kunstnere

Hva er det?

Ordningen kobler sammen en nyutdannet kunstner og en etablert kunstner – en mentor. Mentoren skal fungere som en rådgiver, samtalepartner og en som deler sine yrkeserfaringer. Programmet foregår gjennom ett år og gir muligheter for reiser og møter. Hensikten er ikke at dette skal være en assistentordning.

Hvordan velges kandidatene ut?

Det er de nyutdannede kunstnerne som søker til ordningen. Fire nyutdannede kunstnere vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader. En jury vil ut fra de utvalgte kunstnernes interesser og motivasjon koble dem sammen med en mentor. Mentorene i programmet vil være kunstnere med tung erfaring og allsidig utstillingsvirksomhet fra ulike institusjoner i Norge og utlandet. De vil ha en innretning på sitt kunstnerskap som er interessant i forhold til søkerens egen praksis, og de vil være sterkt motivert for å delta i programmet. Sammensetningen av parene vil foregå i dialog mellom jury, søker og mentor.

Juryen har medlemmer fra blant andre Unge Kunstneres Samfund, Lofoten Internasjonale Kunstfestivals kunstneriske råd og Nordnorske Bildende Kunstnere.

De fire kunstnerne vil også bli invitert til en årlig samling initiert av Nordnorsk kunstnersenter.

Programmet vil i første omgang løpe fra 2016 til 2019, med årlige utlysninger.

Søknadsfrist: Neste utlysning i programmet kommer senere i 2018.

Hvem kan søke?

Kunstnere som har avsluttet utdannelsen de seneste tre år og som bor og arbeider i Norge kan søke. Kun kunstnere fra det visuelle kunstfeltet kan søke.

Søknaden skal inneholde:

    • søknadsbrev som beskriver motivasjon for å delta i ordningen, hva du forventer å få ut av programmet (maks 4000 tegn med mellomrom)
    • beskrivelse av kunstnerisk praksis og interesser og relevant cv (maks 3000 tegn med mellomrom)
    • relevant billedmateriale som dokumenterer egen praksis (maks 8 foto med billedtekster, film og lydfiler legges ved som lenker i søknaden)

Søknaden leveres gjennom NNKS sin elektroniske søknadsportal på www.nnks.no

Pressemelding om de fire første kunstnerne i programmet

Pressemelding om de fire kunstnerne i programmets andre runde

Programmet er støttet av Talent Norge og Sparebank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse.