Nordnorsk kunstnersenter utlyser årlig reisestipend for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Nordland. Det gjør vi på vegne av Nordland fylkeskommune, som står bak ordningen. Formålet er å stimulere til videreutvikling innenfor de forskjellige fagområdene, og åpne opp for muligheten til å hente inspirasjon fra internasjonale fagmiljøer. Da verdenssituasjonen i skrivende stund fortsatt er usikker, og det kan være vanskelig å planlegge for utenlandsreiser, åpner vi denne gangen opp for reiser også innenlands. I tillegg forskyver vi søknadsfristen litt over i neste år.

Søknadsfristen er 15. februar 2021, for reiser i 2021.

Søknaden sendes elektronisk som pdf til post@nnks.no.

I søknaden skal følgende inngå:

1. Fullstendig utfylt søknadsskjema inkludert budsjett med søknadsbeløp.

2. Kortfattet prosjektbeskrivelse som bør inneholde prosjektidé, plan for bruk av stipendet og reisens betydning for kunstneren (1/2 – 1 A4 -side).

3. CV

4. Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet.

Stipendets størrelse er gjenstand for individuell vurdering. Totalt tildeles 130 000 nok.