Hvert år utlyser vi reisestipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Nordland. Det er Nordland fylkeskommune som står bak ordningen, og Nordnorsk kunstnersenter fungerer som sekretariat. Formålet er å stimulere til videreutvikling innenfor de forskjellige fagområdene.

Søknadsfristen er 1. desember 2019, for reiser i 2020.

Søknaden sendes elektronisk som pdf til post@nnks.no.

I søknaden skal følgende inngå:

1. Fullstendig utfylt søknadsskjema inkludert budsjett med søknadsbeløp.

2. Kortfattet prosjektbeskrivelse som bør inneholde prosjektidé, plan for bruk av stipendet og reisens betydning for kunstneren (1/2 – 1 A4 -side).

3. CV

4. Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet.

Stipendets størrelse er gjenstand for individuell vurdering. Totalt tildeles 130 000 nok.

 

Fra Sylvia Henriksens reise til tekstilbiennalen Contextile i Portugal 2018.

 

Forsidebilde: Fra Cecilie Haalands studiereise til New York i 2018