Hvert år utlyser vi reisestipend til profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere som bor og arbeider i Nordland. Det er Nordland fylkeskommune som står bak ordningen, og Nordnorsk kunstnersenter fungerer som sekretariat. Formålet er å stimulere til videreutvikling innenfor de forskjellige fagområdene.

Søknadsfristen er 1. desember 2018, for reiser i 2019.

Søknaden sendes elektronisk som pdf til post@nnks.no.

I søknaden skal følgende inngå:

  1. Fullstendig utfylt søknadsskjema som også innbefatter budsjett med søknadsbeløp. Det skal i søknaden gis opplysninger om søkeren har fått eller har søkt tilskudd fraandre til reisen det søkes støtte til.
  2. Kortfattet prosjektbeskrivelse som bl.a. må inneholde prosjektidé, plan for bruk av stipendet og reisens betydning for kunstneren (1/2 – 1 A4 -side).
  3. CV
  4. Relevant billedmateriale/skissemateriale/dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet – digitalt.

Kunstnere som er tildelt GI, eller mottar arbeidsstipend fra Staten, kan ikke tildeles reisestipend.

Stipendets størrelse er gjenstand for individuell vurdering, avhengig av reisens kostnad.

 

Se søknadsskjema i pdf nedenfor.

Last ned søknadsskjema i word-format her.

 

Downloads


Soknadsskjema Reisestipend