Søknader mottas digitalt, og skal inneholde:
– Kort prosjektskisse eller kunstnerisk erklæring («artist statement») på maks 1 side/2000 tegn
– CV
– Relevant dokumentasjon

Søknaden sendes som vedlegg på mail til post@nnks.no, fortrinnsvis som ett pdf-dokument (.doc og jpg kan også godtas). Lyd- og filmfiler kan sendes som linker.