Seminaret Verktøykasse for kunstkonsulenter 4. desember

En stor takk til alle foredragsholdere, våre samarbeidspartnere Tromsø kommune og KORO, og til alle som deltok på seminaret Verktøykasse for kunstkonsulenter 4. desember!

 

Her er noen lenker til kunstprosjekter og annen informasjon som ble omtalt under seminaret:

Valnesfjord skole

Harstad skole

https://www.harstad.kommune.no/utsmykning.479828.no.html

https://www.nnks.no/om-nnks/kunst-i-offentlig-rom/harstad-skole/

(Er du interessert i lærerveiledningen Nordnorsk kunstnersenter har laget, ta kontakt med janna@nnks.no)

UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø, Medisin- og Helsefagbygget (MH2)

 Helsevakta i Trondheim (og mye annen offentlig kunst i Trondheim)

KORO

Oppdragsportal

Tilskuddsordninger

Nordnorsk kunstnersenter

Kunst i offentlige rom