Illustrasjon over: Fra Testlab UNG 2018. Analogt filmverksted – vi lager film uten kamera, ved Sarah Schipschack. 

Testlab UNG i september

På grunn av koronaviruset utsetter vi vårt årlige prosjektutviklingsverksted for kunstprosjekter med barn og unge. Testlab UNG har normalt funnet sted i mai, men vi tar nå sikte på å gjennomføre et verksted i Lofoten i september. Vi kommer tilbake med mer informasjon og en utlysning til kunstnere som er interesserte i å komme til Lofoten for å utvikle og teste prosjekter for barn og unge sammen med oss.

Litt om bakgrunnen for Testlab UNG

Kjernen i NNKS sin formidlingsvirksomhet er kunstverksteder med utgangspunkt i kunstneres egen praksis, verksteder som også er ledet av kunstnere. I 2019 formidlet vi 28 ulike produksjoner til fylker og kommuner i Nord-Norge, flere av dem i form av lengre turneer. Åtte av dem var nye produksjoner og flere av dem har vært testet ut i en Testlab. 34 kunstnere ledet og gjennomførte produksjonene. Omkring 7000 skoleelever deltok i de mer enn 300 formidlingsaktivitetene kunstnersenteret gjennomførte i 2019.

Testlab ung er NNKS sitt årlige utviklingsverksted, der vi samarbeider med kunstnere om å skape nye prosjekter for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kunstnere som har lyst til å utvikle et prosjekt for barn og unge får anledning til å eksperimentere og få viktige erfaringer før de søker seg inn til selve ordningen. Deltakerne får testet og evaluert sine produksjoner, og lært mer om DKS-systemet.

Nå ser det også ut til at Testlab blir nasjonalt pilotprosjekt. Etter initiativ fra Kulturtanken har Trondheim Kunsthall og Oslo Kunstforening innledet et samarbeid om pilotprosjektet DKS-Lab.

Testlab UNG

Kunstner Edvine Larssen på Svolvær skole under Testlab UNG 2018