[scroll down for english]

Utfyllende info og søknadsskjema finner du her.
Søknadsfrist er 1. mars 2019.

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) støtter kunstprosjekter og kunstnerisk arbeid i Nord-Norge. Som en del av vårt arbeid deler vi i 2019 ut prosjektmidler til frie og uavhengige kunstprosjekter i det offentlige rom, og til tiltak som bidrar til å styrke den offentlige kunstens plass i Nord-Norge. Alle prosjekter skal være initiert av kunstnere. Søkere må være profesjonelle kunstnere, og prosjektene må foregå i Nord-Norge.

Illustrasjonsfoto: Fra prosjektet Var Berøring/Gentle Touch på Magerøya i Finnmark av Sigfrid Hernes og Gunn Harbitz. Prosjektet fikk støtte i 2017, og ble gjennomført i 2018. Foto: Sigrid Hernes.

________________________________________

Funding for public art projects from North Norwegian Art Centre

More info and application form here.
Deadline is March 1st 2019

North Norwegian Art Centre supports art projects and artist’s work in the region of Northern Norway. As a part of our activities in 2019, we support independent art projects in public spaces, and initiatives that can help to strengthen the position of public art in Northern Norway. All projects are to be initiated by artists. To be eligible for support applicants have to be professional artists working in the field of visual arts, and the project has to take place in the region of Northern Norway.

Image: From the project Gentle Touch at Magerøya in Finnmark, by Sigfrid Hernes and Gunn Harbitz. The project was supported by NNKS in 2017, and was implemented in 2018. Photo: Sigrid Hernes.