Kunstnerinitierte prosjektmidler

Hvert år deler Nordnorsk kunstnersenter ut midler til uavhengige kunstprosjekter som foregår i Nord-Norge, og som er initiert av kunstnere. På den måten håper vi å komme enda et skritt videre med å spre kunst i vår nordlige landsdel.

Med midlene ønsker vi å oppfordre til utradisjonelle metoder, plattformer, formater, arbeidsformer og måter å komme i kontakt med publikum på. Samtidig ønsker vi å gi kunstnerne muligheten til å fordype seg i langvarige og fordypende prosesser.

Nordnorsk kunstnersenter har helt siden 1990-tallet hatt sin egen ordning for utdeling av midler til kunstprosjekter i landsdelen. Kunstnerinitierte prosjektmidler, som ordningen kalles, kan sees som del av kunstnersenterets fokus på egen region. Det er også et bidrag til at kunsten kan komme flere til gode, med tanke på både kunstnere og publikum, og de spredte krikene og krokene de befinner seg på.