Organisasjon og styre

Nordnorsk kunstnersenter er en forening med to medlemmer Nord-Norske Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere. Senteret mottar fast driftstilskudd fra Kulturrådet, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og Vågan kommune.

Årsmøte

Kunstnersenterets generalforsamling består av medlemmene i de to regionale kunstnerorganisasjonene, Nord-Norske Bildende Kunstnere og Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge. Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april.

Styret

Styret i Nordnorsk kunstnersenter består av to representanter fra Nord-Norske Bildende Kunstnere, to representanter fra Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge, en ansattes representant, en representant oppnevnt av de Nordnorske fylkene og et eksternt styremedlem.

Styrets medlemmer

Ina Otzko, styrets leder, NKNN
Dagmar Mildres, styrets nestleder, NKNN
Liv Bangsund, NNBK
Siri Kvitvik, NNBK
Kirsti Saxi, ekstern oppnevnt av fylkene
Ørjan Arntzen, ekstern
Adriana Alves, ansattes representant

Varamedlemmer

Tine Surell Lange, NNBK
Janne Juvi Rasmussen, NKNN
Marianne Moe, NKNN
Øivind Skjerve, ekstern
Solveig Hirsch, ekstern oppnevnt av fylkene
Torill Øsby Haaland, ansattes representant

NKNN = Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge
NNBK = Nord-Norske Bildende Kunstnere