Samarbeidspartnere og nettverk

Nordnorsk kunstnersenter får sin basisfinansiering fra Kulturrådet, Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Vågan kommune.

Nordnorsk kunstnersenter er medlem av Kunstsentrene i Norge (KiN), en paraplyorganisasjon opprettet av landets 15 kunstsentre.

Regionalt inngår kunstnersenteret i Kulturnettverk Nord.
Lokalt inngår sentret i Lofoten Art Galleries LAG, et nettverk for lokale gallerier og kunsthåndverkere i Lofoten.

Nordnorsk kunstnersenter er medlem av International Biennial Association IBA, en internasjonal organisasjon der de fleste av verdens større og etablerte biennaler er medlem.

Nordnorsk kunstnersenter har også etablert et eget nettverk Occasional Groundwork, mellom de tre europeiske kunstbiennalene LIAF, EVA International (IE) og Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA). Nettverket har som intensjon å fremme erfaringsutveksling og produksjonssamarbeid mellom de tre biennalene.

Like viktig er de store, uformelle nettverk av organisasjoner og mennesker som senteret har bygget opp gjennom langvarig arbeid med kunst i Nord-Norge og andre steder. Her noen eksempler.

Regionalt
NŌUA, Sør-Troms museum, Trastad samlinger, LAG – Lofoten Art Galleries, Vadsø Museum – Ruija, Kvenmuseum, Rana museum, Lofoten Sameforening, Bodø 2024, Nordnorsk kunstmuseum, Pikene på Broen, Festspillene i Nord-Norge, Filmbyrået Jack, Narvik kommune, Vågan kommune, Bodø kommune, Filmkunstskolen i Kabelvåg (tidligere Nordland kunst- og filmhøgskole), Kunstakademiet i Tromsø, DKS Troms og Finnmark, DKS Nordland, Lofoten kulturhus, Vågan bibliotek, Lofoten Glass, Ung i Vågan, DKS Vågan kommune, Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Nasjonalt
Kulturbyrået Mesen, Oslo Kunstforening, Erling Neby samling, Kunstsentrene i Norge, KORO, Kulturtanken, Coast Contemporary, Eckbos Legat, Fagrådet for visuell kunst i DKS.

Internasjonalt
Networking North, The Kitchen, New York, SIAF Sapporo International Art Festival, Örebro Konsthall, Rädda Jorden-klubben, GIBCA – Gøteborg-biennalen (SE), EVA International (IE).