Elisabeth Brun, Molly Davies, Anawana Haloba, Simen Engen Larsen, Elise MacMillan, Kameelah Janan Rasheed
Sea Tails: Jackie Matisse, Molly Davies, David Tudor
Gjestespill: NORDTING/Amund Sjølie Sveen

Årets festspillutstilling tar utgangspunkt i historien rundt Lofotlinjen: en storstilt nasjonal satsning fra 1861 som skulle effektivisere Lofotfisket. Med sine 170 km sjøkabler og landlinjer utgjorde anlegget landets første telegraflinje utenom hovedtelenettet.

Gjennom de lange kalde vintermånedene hvor lofotfisket pågikk, oppstod en midlertidig forbindelse mellom 9 fisketelegrafstasjoner. Meldingene kommuniserte om skreiens bevegelser, men kunne også advare om kommende storm og uvær - et samband av gniststasjoner, til lands og til vanns.Verdens kraftigste havstrøm hindret kablene i å nå de ytterste øyene i Lofoten: Værøy og Røst. Kanskje var det nettopp det utilgjengelige aspektet som gjorde det særlig interessant – og ikke minst høyst nødvendig – å finne nye måter å kommunisere på? Etter en rekke forsøk og eksperimenter ble det i 1903 sendt trådløse meldinger mellom Røst og Sørvågen.

Historien forteller at en mann rodde hele veien fra Røst til Sørvågen, en strekning på 60 kilometer over det farefulle farvannet, for å bringe nyheten om at signalet fra Sørvågen hadde passert over Lofotfjellene, krysset malstrømmen og blitt plukket opp i Røst av den over 50 meter høye tremasten. Tre år senere åpnet Nord-Europas første trådløse gnistsenderstasjon mellom Sørvågen og Røst, og Norge ble med det nummer to i verden - kun slått av italienerne som rakk å etablere en tilsvarende forbindelse året før.I løpet av festivaluken vil utstillingsrommet aktiveres på ulike måter. Flere av kunstnerne vil være til stede i utstillingen og kurator gir korte introduksjoner.

Årets festspillutstilling er et samarbeid med Nordnorsk kunstnersenter og er en opptakt til Lofoten International Art Festival som arrangeres i september. Utstillingen er et samarbeid med Festspillene i Nord-Norge i anledning festivalens 60-årsjubileum.

Kurator Kjersti Solbakken

Stillbilde fra «Big Tech Blues» av Elisabeth Brun