«Jeg ønsker å bruke LIAF som en plattform for å se nærmere på lokale fortellinger, arkiv, samlinger og forhold som kan bidra til å åpne opp vår nære historie.»
— Kjersti Solbakken

Lofoten internasjonale kunstfestival 2024 tar utgangspunkt i historien om Lofotlinjen: En storstilt nasjonal satsning fra 1861 som skulle effektivisere Lofotfisket. Med sine 170 km utgjorde anlegget, bestående av sjøkabler og landlinjer, landets første telegraflinje utenom hovedtelenettet. Gjennom de lange, kalde vintermånedene hvor lofotfisket pågikk oppstod en midlertidig forbindelse mellom ni fisketelegrafstasjoner: Skrova, Brettesnes, Svolvær, Ørsvåg (senere flyttet til Kabelvåg), Henningsvær, Steine, Ballstad, Reine og Sørvågen. Meldingene kommuniserte om skreiens bevegelser, men kunne også advare om kommende storm og uvær. Det var et samband av gniststasjoner, både til lands og til vanns.

En av verdens kraftigste havstrømmer hindret derimot kablene i å nå de ytterste øyene i Lofoten: Værøy og Røst. Kanskje var det nettopp aspektet om utilgjengelighet som gjorde det særlig interessant – og ikke minst høyst nødvendig – å finne nye måter å kommunisere på? Etter en rekke forsøk og eksperimenter ble det i 1903 sendt trådløse meldinger mellom Røst og Sørvågen. Historien forteller at en mann rodde hele veien fra Røst til Sørvågen, en strekning på 60 kilometer, over det farefulle farvannet, for å bringe nyheten om at signalet fra Sørvågen hadde passert over Lofotfjellene, krysset malstrømmen og blitt plukket opp i Røst av den over 50 meter høye tremasten. Tre år senere åpnet Nord-Europas første trådløse gnistsenderstasjon mellom Sørvågen og Røst, og Norge ble med det nummer to i verden - kun slått av italienerne som rakk å etablere en tilsvarende forbindelse året før.

I samarbeid med en lang rekke samarbeidspartnere og støttespillere inngår LIAF 2024 i et levende nettverk av temporære forbindelseslinjer. Gjennom kunstprosjekter, tekster, samtaler, gjesteopphold, samproduksjon, kollektive tilnærminger og tverrinstitusjonelle partnerskap vil LIAF 2024 bidra til å avdekke hvordan Lofotlinjen kan se ut i dag.

Festivalen består av en omfattende utstilling over en rekke arenaer, foredrag og opplesninger, performance, konserter og kunstnersamtaler. Under åpningshelgen (20.-22. september) vil både kunstnere og samarbeidspartnere være til stede, og besøkende vil kunne ta del i et omfattende åpningsarrangement bestående av liveprogram, samtaler og åpningsfest. I tillegg til hovedutstillingen i Svolvær vil festivalen finne sted på utvalgte satellittarenaer gjennom et program som begynner allerede i april. LIAF 2024 åpner samme år som nabobyen Bodø, og Nordland fylke som helhet, holder tittelen Europeisk kulturhovedstad.

Kjersti Solbakken (f. 1984, Valnesfjord) er kurator, skribent og institusjonsleder bosatt i Oslo. Mellom 2017 og 2022 var hun daglig leder ved Kunstnerforbundet i Oslo, ett av Skandinavias eldste kunstnerstyrte visningssteder for kunst.

Mellom 2015-2016 var Solbakken daglig leder av Galleri Format i Oslo og fra 2014-2015 var hun kunstnerisk leder av Fotogalleriet in Oslo. I 2014 kuraterte Solbakken utstillingen «Biography» av Elmgreen & Dragset ved Astrup Fearnley Museet, i samarbeid med Gunnar Kvaran. Kjersti Solbakken har kuratert en rekke utstillinger som frilanskurator for institusjoner som Hordaland Kunstsenter, Vestlandsutstillingen (Kunsthall Stavanger, Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Kunsthuset Kabuso, Kunstmuseet Kube and Haugesund Kunstforening) Telemark Kunstsenter, F15 og Stormen kunst/dájdda.

Alle arrangementer i forbindelse med LIAF er alltid gratis og åpen for alle!

Mer info om program, kunstnere, samarbeidspartnere og støttespillere kommer. Følg med i alle våre kanaler!